Suomea Suomessa -harjoittelupaikat 2019

Eurajoen kristillinen opisto

Ohjelma Suomea Suomessa
Harjoittelupaikka Eurajoen kristillinen opisto
Harjoitteluaika 20‒26 viikkoa elo/syyskuusta 2019 alkaen
Työtehtävät

Tehtävät vaihtelevat kulloisenkin harjoittelijan suomen kielen taidon mukaan. Mitä paremmat Suomen kielen ja kulttuurin tiedot ja taidot, sitä enemmän harjoittelija saa työskennellä opettajien apuna erityisesti Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille -koulutuksessa.

Lisäksi työtä on tarjolla muun henkilökunnan kanssa kiinnostuksen ja osaamisen mukaan (kiinteistö, keittiö, toimisto).

Valintakriteerit

Vähintään kaksi vuotta Suomen kielen ja kulttuurin opintoja.

Työantaja arvostaa hyviä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, koska kansanopistossa koko henkilökunta toimii yhdessä. Avoin ja ennakkoluuloton suhtautuminen ja reipas ote sekä huumori ovat eduksi.

Palkka Opetushallituksen apuraha 670 €/kk + työnantajan kustantama asunto
Työskentelykieli suomi ja englanti
Asunto Työnantaja tarjoaa asunnon.
Lisätietoja

Eurajoen kristillinen opisto on pieni työyhteisö: kaikki tuntevat toisensa, ja työtä tehdään yhteisöllisesti.

Omatoimisuus, luovuus, hyvät sosiaaliset taidot ja huumorintaju ovat ominaisuuksia, joita opistolla arvostetaan.

Tutustu EKOn nettisivuihin www.eko.fi ja ota yhteyttä.

Kannattaa tutustua eko.fi -sivuihin, joista näkee koulutuksiamme ym.

www.eko.fi