Suomea Suomessa -harjoittelupaikat 2019

Suomen Viro-yhdistysten liitto ry

Ohjelma Suomea Suomessa
Harjoittelupaikka Suomen Viro-yhdistysten liitto ry, Helsinki
Harjoitteluaika 12 viikkoa 1.6.‒31.8.2019
Työtehtävät

Suomen Viro-yhdistysten liitossa pääsee monipuoliseen harjoitteluun Helsingin Eesti Majan mukavassa ympäristössä. Harjoittelijan tehtäviä ovat mm. asiakaspalvelu (paikan päällä, puhelimitse, sähköpostitse), verkkokirjakaupan hoitaminen, kulttuurilehti viro.nytin tekemisessä avustaminen ja erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Valintakriteerit Vähintään kaksi vuotta suomen kielen yliopisto-opintoja (vähintään sivuaineena) + hyvä suomen ja viron kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Palkka Opetushallituksen apuraha 670 €/kk + työnantajan kustantama asunto
Työskentelykieli suomi ja viro
Asunto Työnantaja järjestää asunnon ja maksaa vuokran.
Lisätietoja www.svyl.fi