Suomea Suomessa -harjoittelupaikat 2017

Halosten museosäätiö sr, Lapinlahti

Ohjelma Suomea Suomessa
Harjoittelupaikka Halosten museosäätiö, Lapinlahti
Harjoitteluaika8–14 viikkoa 1.6.31.8.2017
Työtehtävät Museoassistentti: avustavia tehtäviä museotyössä, mm. asiakaspalvelu, neuvonta, näyttelyt, tapahtumat, kokoelma-, arkisto- ja kirjastotyö sekä muu työ.
Valintakriteerit Vähintään kaksi vuotta suomen kielen yliopisto-opintoja. (Museoalan opinnot ovat eduksi.)
Palkka Opetushallituksen apuraha 670 euroa/kk + työnantajan kustantama asunto
Työskentelykieli suomi ja englanti
Asunto Työnantaja järjestää asunnon.
Lisätietoja Työaika 5 päivää ja 36,75 tuntia viikossa. Vuorotyö. Lauantait ja sunnuntait ovat myös työpäiviä.

www.eemil.fi

Lisätietoja Lapinlahdesta: www.lapinlahti.fi