Opetusharjoittelija

Suomen opetusta tarjoava ulkomainen yliopisto voi saada Opetushallituksen kautta suomalaisia opiskelijoita avustamaan opetustyössä. Tähän tarkoitukseen on Harjoittelu opetuspisteissä -ohjelma.

Opetusharjoittelija

Opetushallitus lähettää vuosittain Harjoittelu opetuspisteissä -ohjelman kautta 15-20 suomalaista suomen kielen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tai Suomen kirjallisuuden opiskelijaa tai vastavalmistunutta opetusharjoittelijoiksi ulkomaisiin yliopistoihin.

Harjoittelukausi on 3–6 kuukautta. Opetushallitus maksaa harjoittelijalle apurahaa.

Harjoittelijan tehtäviä voivat olla mm.

  • opetustyöhön osallistuminen
  • keskustelutuntien pitäminen
  • oppimateriaalien kokoaminen ja laatiminen
  • opiskelijoiden ohjaaminen
  • kirjaston hoito.

Työharjoittelu on ohjattua työskentelyä, ja harjoittelijalla tulee olla nimetty ohjaaja. Tavallisesti tämä ohjaaja on Suomen kielen ja kulttuurin lehtori.

Miten harjoittelijaa haetaan?

  • Hausta ilmoitetaan huhtikuussa suomi-opettajat-sähköpostilistalla.
  • Hakuaika päättyy yleensä toukokuun lopulla.
  • Harjoittelijaa haetaan seuraavaa kalenterivuotta varten.

Hakulomake on lähetettävä s-postitse viimeistään 31.5.2018 osoitteella riitta.uotila (at) oph.fi.

Hakijoilla on mahdollisuus saada neuvontaa Opetushallituksesta hakemusta tehdessään.

Päätökset

Päätökset tehdään hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Puoltavasti päätökseen vaikuttavat myös seuraavat seikat: laitoksella ei ole natiivia suomen kielen opettajaa,kahtena edellisenä vuotena ei ollut CIMOn/Opetushallituksen harjoittelijaa, yliopisto/laitos osallistuu harjoittelijan majoitus- tai muihin kustannuksiin. Huomioon otetaan lisäksi se, onko laitoksella mahdollisuutta saada harjoittelija muun ohjelman kautta sekä se, hakeeko yliopisto ensisijaisesti harjoittelijaa vai opetusvierailua.

Yliopistoille tiedotetaan päätöksistä elo-syyskuussa.

Vuodelle 2018 hyväksyttiin seuraavien opetuspisteiden hakemukset:

1. Petroskoin valtionyliopisto

2. Udmurtian valtionyliopisto

3. Univerzita Komenského v Bratislave

4. Uniwersytet Warszawski

5. Tartu Ûlikool

6. Szegedi Tudományegyetem

7. Beijing Foreign Studies University

8. Umeå Universitet

9. Tallinna Ülikool

10. Ludwig-Mazimilians-Universität München

11. Stockholms universitetet

12. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

13. Latvian yliopisto

14. Kölnin yliopisto

Harjoittelijan valinta

Yliopistoille lähetetään 1–3 ehdokkaan hakemukset, joista ne tekevät lopullisen valintansa. Yliopistot saavat ehdokkaiden hakemukset loka-marraskuun aikana tammi-kesäkuussa alkaville harjoittelujaksoille; huhtikuun aikana heinä-joulukuussa alkaville harjoittelujaksoille.

Harjoittelukauden päätyttyä yliopisto lähettää harjoittelijasta raportin Opetushallitukselle.

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot