Opetusvierailija

Opetushallitus lähettää vuosittain 15-20 suomalaisten yliopistojen opettajaa ja tutkijaa opetusvierailijoiksi sellaisiin ulkomaisiin yliopistoihin, joissa opetetaan Suomen kieltä ja kulttuuria.

Mitä opetusvierailut ovat?

  • Opetusvierailut ovat Suomen kielen tai kulttuurin alan intensiivikursseja.
  • Ne täydentävät laitosten omaa opetusta.
  • Niiden sisällön tulee sopia opiskelijoiden opinto-ohjelmaan ja paikallisiin tutkintovaatimuksiin.
  • Opetuskielenä käytetään etupäässä suomea.

Opetusvierailun aiheen päättää laitos itse omien tarpeidensa mukaan. Eniten luentoja on pidetty suomen kielestä ja kirjallisuudesta. Myös esim. kääntämiseen, kulttuurihistoriaan sekä saamen kieleen ja saamelaiseen kulttuuriin liittyviä kursseja on järjestetty.

Opetushallitus korvaa vierailijalle opetuspalkkion, päivärahan ja matkakulut. Majoituksen järjestää ja kustantaa yleensä vastaanottava yliopisto.

Miten opetusvierailua haetaan?

  • Hausta ilmoitetaan keväällä suomi-opettajat-sähköpostilistalla.
  • Seuraava hakuaika päättyy 3.6.2019.
  • Opetusvierailuja haetaan seuraavaa kalenterivuotta varten.
  • Hakijoilla on mahdollisuus saada neuvontaa Opetushallituksesta hakemusta tehdessään.
  • Hakemukset lähetetään osoitteeseen hakemukset_skk(at) oph.fi

Hakulomake (doc)

Päätökset

Päätökset tehdään hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Puoltavasti päätökseen vaikuttavat myös seuraavat seikat: kurssista saa opintopisteitä, opetuskielenä on suomi, kahtena edellisenä vuotena ei ollut Opetushallituksen lähettämää opetusvierailijaa, yliopisto osallistuu vierailijan majoituskustannuksiin. Huomioon otetaan lisäksi kurssin osallistujamäärä, onko laitoksella mahdollisuutta saada vieraita muun ohjelman kautta sekä se, hakeeko yliopisto ensisijaisesti opetusvierailua vai harjoittelijaa.

Yliopistoille tiedotetaan päätöksistä elo-syyskuussa.

Vuodelle 2019 hyväksyttiin seuraavat opetusvierailuhakemukset:

MaaKapunkiYliopistoAihepiiri

Italia Napoli Università degli Studi di Napoli
- L'Orientale
Musiikki kielen oppimisen välineenä
Itävalta Wien Universität Wien Pohjoissaamen kielen ja kulttuurin johdanto
Kiina Peking Beijing Foreign Studies University Suomen kulttuuri TAI Pohjoismaiden kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta
Kiina Tianjin Tianjin Foreign Studies University Suomen historia ja yhteiskunta
Liettua Vilna Vilniaus Universitetas Suomenkielinen lyriikka 1900-luvulla
Puola Varsova Uniwersytet Warszawski Keskustelunanalyysi
Puola Poznan Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu
Suomalainen 2000-luvun kaunokirjallisuus
Romania Cluj-Napoca Babeş-Bolyain yliopisto Rajatutkimus (kulttuurinen ja antropologinen näkökulma)
Saksa Greifswald Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Suomen kirjallisuus tai kulttuuri
Slovakia Bratislava Univerzita Komenského Suomen kielen morfologian ja syntaksin kurssi
Tšhekki Brno & Praha Brnon yliopisto & Prahan yliopisto Suomalainen runous
Ukraina Kiova Kyivskyj Nacionalnyj Lingvistichnyi Universytet Suomen kirjallisuus
Unkari Debrecen Debreceni Egyetem Kirjallisuusaiheisten gradujen ohjaus
Unkari Szeged Szegedi Tudományegetem Puhekieli ja/tai variaatio
Venäjä IzhevskUdmurtski gosudarstvennyi universitet Suomen S2-opetuksen uusia menetelmiä
Venäjä Moskova Moskovski Gosudarstvennyi Universitet (MGU) Suomen kielen keskustelukussi
Venäjä PetroskoiPetrozavodski Gosudarstvennyi Universitet Suomalainen nykykirjallisuus
Venäjä Pietari Gosudarstvennyi Pedagogitšeski Universitet im. A. I. Gertsena Suomen kieli
Venäjä Pietari Sankt-Peterburgski Gosudarstvennyi Universitet Kääntäminen ja tulkkaus

Syksyn aikana Opetushallitus järjestää opetusvierailujen luennoitsijatehtävistä avoimen haun suomalaisille asiantuntijoille. Opetushallituksesta hakemukset lähetetään vastaanottavalle laitokselle, joka tekee lopullisen valinnan. Mikäli hakijoita on useita, saatetaan Opetushallituksessa tehdä jo esivalintaa.

Käytännön järjestelyt

Opetushallituksen yhteyshenkilö koordinoi vierailuja lähettävän suomalaisen ja vastaanottavan ulkomaisen laitoksen välillä (ottaa yhteyttä vierailijaan, sopii kustannusten korvaamisesta jne.).

Vastaanottavan laitoksen yhteyshenkilö sopii suoraan luennoitsijan kanssa opetusvierailun yksityiskohdista (kurssin sisällöstä, toteutustavasta, ajankohdasta, kestosta jne.).

Opetushallitus hoitaa rahaliikenteen vierailijan lähettävän suomalaisen yliopiston kanssa. Rahaliikenne ei missään vaiheessa kulje vastaanottavan yliopiston kautta.

Raportointi

Vastaanottavan laitoksen yhteyshenkilö toimittaa vierailusta raportin Opetushallitukseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa vierailun päättymisestä.

Raportointiohje (pdf)

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot