Opintopäivät ja aluekokoukset

Opetushallitus tarjoaa ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajille mahdollisuuksia tapaamisiin ja kouluttautumiseen. Opetushallitus järjestää vuosittain opintopäivät Suomessa sekä harkinnan mukaan avustaa ulkomailla pidettäviä aluekokouksia.

Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajien opintopäivät

Opetushallitus järjestää vuosittain elokuussa opintopäivät ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajille. Paikkakunnat ja päivien teemat vaihtelevat eri vuosina.

Aiheita voivat olla esim. suomi vieraana kielenä -opetus, viimeisin tutkimus suomen kielen alalla, suomalainen kirjallisuus, Suomen historia ym. Suomen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät aiheet.


Opintopäivät 2018

Vuoden 2018 opintopäivät pidetään 7.-9.8.2018 Oulussa.

Lisätietoja antavat Leena Kärnä ja Jenni Mäkitalo | Yhteystiedot

Opintopäivät 2017


Aluekokoukset

Opetushallituksesta voi hakea tukea opettajien itse järjestämiin tapaamisiin, nk. aluekokouksiin, Suomen ulkopuolella. Tukea voi saada matkoihin ja majoitukseen.

Aluekokous

  • on jokin maantieteellisen alueen (yhden maan tai muutaman naapurimaan) yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajien keskinäinen kokoontuminen,
  • järjestetään siinä maassa (tai yhdessä niistä maista), jossa nämä opettajat työskentelevät.

Kokouksessa käsiteltävät aiheet liittyvät Suomen kielen ja kulttuurin opettamiseen ulkomaisissa yliopistoissa. Aluekokous voi olla muodoltaan monenlainen, esimerkiksi konferenssimainen tilaisuus tai työpajatyyppinen ideariihi. Tarkoituksena on, että tilaisuus tukee opettajia ammatillisesti sekä mahdollistaa verkostojen luomisen ja ylläpitämisen ja näin vahvistaa opettajien yhteistyötä yli yliopisto- ja maarajojen.


Mihin Opetushallituksesta voi saada avustusta

Opetushallitus tukee taloudellisesti ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajien matka- ja majoituskuluja.

Tukea voidaan myöntää kohtuullisiin kuluihin, jos opettajan oma yliopisto ei korvaa osallistumista. Opetushallitus korvaa matkakulut edullisimman matkustustavan mukaan ja majoituksen kahden hengen huoneessa. Opetushallituksen myöntämä matka- ja majoituskorvaus ei välttämättä kata kuluja kokonaisuudessaan. Tukea voivat saada vain muilta paikkakunnilta tulevat opettajat.

Opetushallitus ei korvaa esiintyjien kustannuksia, aterioita, tilavuokria tai vapaa-ajan ohjelmaa eikä muiden osallistujien (opetusharjoittelijoiden, FLTA-stipendiaattien, Suomi-koulujen opettajien jne.) kustannuksia.


Tuen hakeminen

Kokouksen isäntäyliopiston opettaja toimii yhteyshenkilönä Opetushallituksen suuntaan.

Yhteyshenkilö lähettää Opetushallitukseen aluekokouksen

  • alustavan ohjelman
  • osallistujalistan
  • arvion osallistujien matka- ja majoituskuluista. *

Hakulomake (doc)

Hakuaika on jatkuva. Hakemus jätetään vähintään 4 kk ennen aluekokousta. Hakemuksen käsittelyaika Opetushallituksessa on 1 kk.

Tarkemmat ohjeet kokouksen järjestämiseksi (doc)

*) Hakulomakkeessa ilmoitettu matka- ja majoituskustannusarvio korvaa opettajien aiempina vuosina lähettämän erillisen matka-apurahahakemuksen. Aluekokouksen jälkeen opettajat voivat hakea kuluistaan korvausta lähettämällä matkalaskun Opetushallitukseen.


Kokouksen jälkeen

Yhteyshenkilö lähettää raportin Opetushallitukseen viimeistään kuukauden kuluttua aluekokouksesta.

Osallistujat lähettävät matkalaskun sekä alkuperäiset kuitit ja matkaliput Opetushallitukseen. Matkalasku on tehtävä viimeistään kuukauden kuluttua aluekokouksesta.

Raportointiohje (doc)

Lisätietoja antaa Jenni Mäkitalo | Yhteystiedot

Lomakkeet matkakorvauksen anomista varten

Lomakkeita käytetään anottaessa matkakorvausta sekä opintopäiville että aluekokouksiin.

Matkalaskulomake (xls)

Matkaesityslomake (OPH:n lähettämille opettajille) (xls)

Opetushallituksen lähettämät vierailevat opettajat

  • Lähetä ennen matkaa matkaesityslomake sähköpostitse.
  • Matkan jälkeen postita allekirjoitettu matkalaskulomake. Liitä laskuun alkuperäiset kuitit ja matkaliput.