Muualla verkossa

UN_VahvempiYK

UNjobfinder
YK:n ja useiden muiden organisaaatioiden avoimia tehtäviä

UNjobfinder debunks 10 common myths about UN career

Ulkoasiainministeriö:

Suomen kehityspolitiikan tavoitteet ja periaatteet

Post 2015

asiantuntijaksi.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Työskentely asiantuntijana YK:ssa, EU:ssa ja kehityspankeissa

CIMOn kautta voi hakea kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin YK:lle, EU:hun ja kehityspankkeihin.

Erilaiset ohjelmat tarjoavat kansainvälisiä työmahdollisuuksia eri vaiheessa uraa oleville asiantuntijoille. Asiantuntijaohjelmat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä YK-uralle tai vahvistaa omaa kansainvälistä asiantuntijuuttaan.

Ulkoasiainministeriö rahoittaa asiantuntijapaikkoja pääasiassa kehitysyhteistyön määrärahoista ja asiantuntijat rekrytoidaan Suomen kehityspoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti.

YK:n apulaisasiantuntijaksi (Junior Professional Officers, JPO) voivat hakea alle 33-vuotiaat, korkeakoulututkinnon suorittaneet suomalaiset, joilla on vähintään 1 - 2 vuotta relevanttia työkokemusta ja englannin kielen erinomainen ja toisen YK-kielen taito.

Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC) -asiantuntijat työskentelevät suoraan Resident Coordinatorin alaisuudessa, joka johtaa YK:n maatiimiä ja vahvistaa YK:n yhtenäisyyttä maatasolla. Ohjelmaan voivat hakea korkeakoulututkinnon suorittaneet, korkeintaan 38-vuotiaat suomalaiset asiantuntijat, joilla on vähintään 5 vuotta työkokemusta ml. kokemusta kehitysmaista.

EU:n apulaisasiantuntijat (Junior Professionals in the EU Delegations, JPD) sijoittuvat EU:n delegaatioihin ympäri maailmaa. Tähän korkean tason harjoitteluun voivat hakea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet suomalaiset, joilla on sopiva koulutustausta, riittävä kielitaito sekä oman alan työkokemusta korkeintaan neljä vuotta.

Senior-tason (mid career) asiantuntijapaikkoja kehityspankeissa rahoitetaan lähinnä Maailmanpankissa ja ne on tarkoitettu jo pidemmällä työurallaan oleville asiantuntijoille. Asiantuntijaksi voivat hakea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet suomalaiset, joilla on vähintään 7-8 vuoden työkokemus myös kansainvälisistä tehtävistä.