Muualla verkossa

UNjobfinder
YK:n ja useiden muiden organisaaatioiden avoimia tehtäviä

Ulkoasiainministeriö:

Suomen kehityspoliittinen ohjelma

YK:n vuosituhattavoitteet

asiantuntijaksi.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Työskentely asiantuntijana YK:ssa, EU:ssa ja kehityspankeissa

CIMOn kautta voi hakea YK:n apulaisasiantuntijaksi (JPO) ja EU:n apulaisasiantuntijaksi (JPD). Asiantuntijatehtävät tukevat Suomen kehitysyhteistyölle tärkeitä teemoja kuten köyhyyden poistamista ja kestävän kehityksen edistämistä. JPO-tehtävät ovat yleensä kaksivuotisia. JPD-harjoittelun pituus on 18 kuukautta.

Ulkoasiainministeriö rahoittaa kumpaakin ohjelmaa kehitysyhteistyön määrärahoista ja asiantuntijat rekrytoidaan Suomen kehityspoliittisen ohjelman ja vuosituhattavoitteiden mukaisesti.

CIMOn kautta voi hakea myös Maailmanpankin asiantuntijapaikkaa. Ulkoasiainministeriö rahoittaa asiantuntijapaikkoja, joiden prioriteettialueet ovat olleet metsä, maankäyttö, ympäristö, energia, tasa-arvo ja ICT.

YK:n apulaisasiantuntijat (JPO)

YK:n apulaisasiantuntijaksi (Junior Professional Officers) voivat hakea korkeakoulututkinnon suorittaneet suomalaiset. Ikä- ja kielitaitovaatimusten lisäksi edellytetään paikkaan sopivaa tutkintoa ja työkokemusta. Vuosittain järjestetään 4-6 hakukierrosta.

EU:n apulaisasiantuntijat (JPD)

EU:n apulaisasiantuntijoiksi EU:n edustustoihin (Junior Professionals in the EU Delegations, JPD) valitaan Suomesta kaksi henkilöä. Lisäksi ulkoasiainministeriö voi rahoittaa lisäpaikkoja suomalaisille. Paikkoja voivat hakea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet suomalaiset, joilla on oman alan työkokemusta korkeintaan neljä vuotta sekä riittävä kielitaito.Seuraava hakuaika on aikaisintaan syksyllä 2015 .

Maailmanpankin asiantuntijat (Donor Funded Staffing Program, DFSP)

Maailmanpankin asiantuntijaksi voivat hakea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet suomalaiset, joilla on usean vuoden työkokemus myös kansainvälisistä tehtävistä.