Venäjä-pilottiohjelma

Venäjä-pilottiohjelma (Pilot Initiative to Enhance Student Mobility between Finland and Russia) tukee opiskelijaliikkuvuutta Suomen ja Venäjän korkeakoulujen välillä. Kyseessä on kokeilu, joka pohjaa Suomen ja Venäjän opetus- ja tiedeministeriöiden välillä käytyihin neuvotteluihin.

Tavoitteena on lisätä opiskelijaliikkuvuutta Suomen ja etenkin niiden Venäjän alueiden välillä, jotka eivät kuulu FIRST-ohjelman piiriin eli Luoteis-Venäjään. Mukana ovat kaikki alat ja tutkintotasot.

Opetushallitus myöntää ohjelmasta tukea suomalaisille korkeakouluille Suomesta Venäjälle suuntautuviin lyhyt- ja pitkäkestoisiin opiskelijavaihtoihin.

Venäläiset korkeakoulut voivat osallistua ohjelmaan omalla Venäjän valtiolta tulevalla rahoituksellaan.

Lisätietoa ohjelmasta ja hakukuulutus (englanniksi)