Yksilötuen hakeminen

Opetushallitus myöntää tukea suomalaisten valtionhallinnon työntekijöiden virkamiesvaihtoihin tai opiskeluun ulkomailla. Tuen piiriin kuuluu myös mm. osallistuminen Euroopan yhteisön harjoitteluohjelmiin.

Yksilötuki on tarkoitettu virkamiesvaihdosta tai opiskelusta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten osittaiseen korvaamiseen.

Virkamiesvaihto tapahtuu toisen maan hallinnossa virkamiehen omalla hallinnonalalla ja kestää vähintään kuukauden. Vaihtopaikka voi olla myös yksityisellä puolella, mikäli se on tarkoituksenmukaista vaihdon tavoitteiden kannalta. Vaihtopaikan hankkii joko virkamies itse tai hänen työnantajavirastonsa kansainvälisiä yhteistyötahojaan hyödyntäen.

Opiskelu voi tapahtua korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa ulkomailla. Sen on oltava kestoltaan ja sisällöltään sellaista, että se yleisesti arvioiden syventää valtionhallinnossa tarvittavaa asiantuntemusta. Kielikursseille osallistumista tai jatko-opiskelua varten yksilötukea ei kuitenkaan myönnetä.

Kuka voi hakea?

Kaikki valtion palveluksessa olevat voivat hakea yksilötukea virkamiesvaihtoihin tai opiskeluun, joka liittyy valtionhallinnon henkilöstön kehittämistavoitteisiin. Edellytyksenä tuen saamiselle on, että hakija on valtion palveluksessa ja riittävän kielitaitoinen. Työsuhde voi olla vakinainen tai määräaikainen.

Vaihdon kesto ja tuen ehdot

Vaihtojakson pituus voi olla 1–6 kuukautta.

Tukea on haettava ennen koulutuksen tai vaihdon alkamista. Tukea ei voida myöntää jälkikäteen.

Yksilötukea voidaan myöntää:

  • matkakustannuksiin koti- ja vaihtopaikkakunnan välillä (edullisinta matkustusvaihtoehtoa käyttäen, yhden kerran edestakaisin)
  • kohtuullisiin asumiskustannuksiin

Kohtuullisiin asumiskustannuksiin luetaan asunnon vuokran lisäksi lämmitys-, vesi-, kaasu- ja sähkömaksut sekä tietoliikennemaksut. Asumiskustannusten hyväksymisessä huomioidaan kohdemaan hintataso ulkoministeriön maakalleusluokituksen mukaan.

Asumiskustannuksia voidaan enimmillään korvata 1000 €/kk kalleusluokituksen mukaisesti kalleimmissa vaihtokohteissa kuten Bryssel, Lontoo, Moskova, Hongkong.

Mikäli asumiskustannukset ylittävät arvioidun tuen määrän, ylimenevä osuus kustannuksista jää joko hakijan tai työnantajan kustannettavaksi.

Tuen suuruus

Yksilötuen määrä on enintään 3 000 €/kk ja sitä myönnetään kustannuserittelyn mukaisesti enintään 6 000 € henkilöä kohti.

Tuen saaja tekee matkalaskun omalle virastolleen, joka laskuttaa Opetushallitusta toteutuneiden matka- ja asumiskustannusten mukaan viimeistään 2 kuukautta vaihdon päättymisen jälkeen.

Työnantajavirasto osallistuu kustannuksiin myöntämällä palkallista virkavapautta. Tämän lisäksi työnantaja voi maksaa halutessaan myös matkat ja/tai kurssimaksut. Työnantaja voi asettaa oman tukensa myöntämisen ehdoksi virka- tai työsuhteen jatkumisen tietyn aikaa vaihdon päätyttyä.

Hakuaika ja hakulomake

Yksilötuen hakuaika on jatkuva. Hakemukset käsitellään kuukauden sisällä niiden jättöpäivästä Opetushallitukseen. Yksilötukea haetaan hakemuksella, johon liitetään

  • nimikirjanote
  • virkamiesvaihtosuunnitelma
  • työnantajan puolto virkamiesvaihdolle (jos mahdollista niin päätös palkallisesta virkavapaudesta jo hakuvaiheessa)
  • Lausunto tai muu todiste vastaanottavan organisaation suostuvaisuudesta vaihtoon

Virkamiesvaihdon yksilötuen hakulomake (doc)

Virkamiesvaihdon yksilötuen hakulomake (pdf)

Hakemus toimitetaan osoitteella:

Opetushallitus/Kansainvälistymispalvelut/Virkamiesvaihto
Ritva Ukkonen
PL 380
00531 Helsinki

Tietosuojakäytäntö Opetushallituksessa