Esteettömyystuki virkamiesvaihdossa

Vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve ei ole este kansainvälistymiselle.

Esteettömyystukea voi saada apurahan tai muun taloudellisen tuen lisäksi useissa Opetushallinnon hallinnoimissa ohjelmissa, myös virkamiesvaihtoon osallistumista varten.

Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan virkamiesvaihto silloin, kun jokin erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea.

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen tai liikkumiseen.

Kenelle?

Tuen saannin ehtona on, että hakija saa tukea virkamiesvaihtoon Opetushallinnon kautta..

Miten esteettömyystukea haetaan?

Hakuaika on jatkuva, mutta tukea kannattaa hakea heti kun pääsy virkamiesvaihtoon on varmistunut.

Hakijana on virkamiesvaihtoon osallistuja itse.

Koska tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, myönnettävä tukisumma päätetään aina tapauskohtaisesti. Tuki maksetaan hakijalle.

Valmistautuminen

Valmistelut kannattaa aloittaa heti kun pääsy virkamiesvaihtoon on varmistunut. Tiedonhankinta ja erityisjärjestelyiden varmistaminen voivat viedä aikaa.

Tarkistuslista apuna

Opetushallitus on tuottanut Esteettömyyden ja kansainvälisen opiskelijavaihdon tarkistuslistan yhdessä Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) -verkoston kanssa. Listasta voi olla hyötyä myös virkamiesvaihtoon osallistuvalle ja tämän työnantajalle.

Lisätietoa saa myös Opetushallinnon ohjelmista vastaavilta henkilöiltä.

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto – tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille (doc)

Accessibility and International Student Mobility – a Check List (pdf)

Esteettömyystuen hakulomake (doc)