Mitä hyötyä työnantajalle?

Virkamiesvaihto on yksi tapa kansainvälistyä, luoda yhteistyöverkostoja ja syventää jo olemassa olevia kontakteja. Samalla se toimii henkilöstön osaamisen kehittäjänä ja antaa mahdollisuuden urakierrolle sekä uutta motivaatiota työntekijälle.

Tulevaisuudessa tulee olemaan pulaa työvoimasta myös julkisella sektorilla: Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja työmarkkinoille tulevien määrä ei pysty korvaamaan sieltä poistuvien määrää. Valtio voi parantaa mahdollisuuksiaan rekrytoida nuoria työntekijöitä valtiolle töihin tarjoamalla mahdollisuuden kansainvälistyä virkamiesvaihdon avulla.

Työnantajan panostus kannattaa

Lyhyellä tähtäimellä työntekijän palkallinen virkavapaus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, sijaisten palkkauskustannuksia tai muita töiden järjestelyjä, mutta pitkällä aikavälillä tämä panostus maksaa itsensä takaisin.

Virkamiesvaihtojakso ulkomailla tarjoaa myös toimivan ja edullisen mahdollisuuden parantaa henkilöstön kielitaitoa käytännön työtehtävissä.

Ulkomaiset kollegat tuovat kansainvälisen tuulahduksen Suomen valtionhallintoon sekä ammattitaitoista työvoimaa

Ulkomainen virkamies töihin Suomeen

Meillä on Iso-Britannian, Itävallan, Saksan ja Unkarin valtionhallintojen väliset yhteistyösopimukset, joiden kautta näiden maiden valtionhallintojen virkamiehet voivat hakeutua lyhytaikaiseen virkamiesvaihtoon Suomeen.

Ulkomaisen virkamiehen palkan ja muut kulut kuten asumisen ja matkat maksaa lähettävä organisaatio. Vastaanottavalle organisaatiolle ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia vaihdon aikana tapahtuvien virkamatkojen kustannuksia.

Työnohjaus ja perehdyttäminen vievät luonnollisesti jonkin verran vastaanottavan organisaation resursseja, mutta toisaalta vaihdosta on mahdollista saada monenlaista hyötyä.