Raportointi vaihdon jälkeen

Virkamiesvaihtoon osallistuneita pyydetään toimittamaan kahden kuukauden sisällä vaihdon päättymisestä

 • kirjallinen raportti sekä
 • selvitys tuen käytöstä (sis. alkuperäiset tositteet matka- ja asumiskustannuksista).

Vuoden 2015 alusta tuen saaja tekee matkalaskun omalle virastolleen, joka laskuttaa Opetushallitusta toteutuneiden matka-ja asumiskustannusten mukaan viimeistään 2 kuukautta vaihdon päättymisen jälkeen.

Laskuun liitetään kirjanpidon raportti sekä raportti virkamiesvaihdosta.

Raportointiohjeet

Vaihdon jälkeen Opetushallitukselle toimitettavassa raportissa on hyvä arvioida vaihdosta saatuja hyötyjä sekä yksilön että lähettävän organisaation kannalta.

Raportille ei ole määrämuotoista pohjaa, mutta siinä olisi hyvä olla esim. seuraavanlaiset asiat:

 • Miten hankit vaihtopaikan ja sujuiko se ongelmitta?
 • Miten löysit asunnon?
 • Miksi halusit lähteä vaihtoon ja miksi juuri kyseiseen maahan?
 • Millaista työ oli?
 • Miten vaihtosuunnitelma toteutui?
 • Millainen oli työkulttuuri ja miten työt organisoitiin?
 • Miten työskentely vieraalla kielellä sujui?
 • Mistä hyödyit eniten? Vaihdon plussat ja miinukset?
 • Miten voit hyödyntää vaihtokokemuksiasi jatkossa?

Raportin pituus ei ole merkitsevää vaan se, että oleellinen eli erityisesti vaihdosta saatu hyöty tulee esille. Kuviakin voi ja saa mielellään käyttää elävöittämään raporttia.

Mikäli raportti sisältää salassa pidettäviä asioita, on siitä hyvä ilmoittaa raportoinnin yhteydessä, sillä julkaisemme vaihtokokemuksia Opetushallituksen www-sivuilla.