Muualla verkossa

ENA
Ecole Nationale d’Administration

ulkom_opisk_johannes_sansson_547x262px.jpg

Kuva: Johannes Jansson | norden.org

Ulkomailla opiskelu – minne voi lähteä?

Yksilötukea voidaan myöntää rajoitetusti myös ulkomailla tapahtuvaa, omiin työtehtäviin liittyvää jatkokoulutusta varten. Opiskelulla tarkoitetaan opiskelua ulkomaisissa korkeakouluissa tai vastaavissa laitoksissa.

Tukea ei voida kuitenkaan myöntää kielikursseihin tai jatkotutkinto-opiskeluun.

Opiskelun on oltava kestoltaan ja sisällöltään sellaista, että se yleisesti arvioiden syventää valtionhallinnossa tarvittavaa asiantuntemusta.

Tuen piiriin kuuluu osallistuminen komission NEPT-harjoitteluohjelmiin (National Experts on Professional Training), Euroopan julkishallinnon EIPAn asiantuntijaohjelmiin sekä OECD-harjoitteluun.

Työnantajaviraston toivotaan osallistuvan virkamiesten kustannuksiin myöntämällä palkallista virkavapautta opintojen ajaksi.

Valtion palveluksessa olevat voivat hakea virkamiesvaihdon yksilötukea, mikäli työnantaja puoltaa opiskelua ja sitoutuu osallistumaan kustannuksiin.