Muualla verkossa

Pohjoismaiden ministerineuvosto

EIPA
European Institute of Public Administration

pm_virkamiesvaihto_560x262px_SH.jpg

Kuva: Olli Urpela

Ulkomailla työskentely – minne voi lähteä?

Kuka tahansa suomalainen valtionhallinnon työntekijä voi hakea määräajaksi töihin toisen maan hallintoon, omalle hallinnonalalle. Vastaanottavan organisaation ei tarvitse välttämättä olla julkinen organisaatio, mikäli se kuitenkin on vaihtosuunnitelman kannalta tarkoituksenmukainen. Sen sijaan vastaanottava organisaatio ei voi olla suomalainen.

Tällä sivulla on esitelty muutamia eri suuntautumisvaihtoehtoja, mutta periaatteessa virkamiesvaihtoon voi lähteä minne tahansa. Pohjoismaihin suuntautuviin vaihtoihin haetaan stipendiä muissa tapauksissa myönnettävän yksilötuen sijaan.

Pohjoismainen virkamiesvaihto

Pohjoismaiseen virkamiesvaihtoon voivat hakea kaikki valtion palveluksessa olevat henkilöt, joiden työnantajavirasto puoltaa vaihtoa ja sitoutuu maksamaan palkan sen ajalta. Vaihdon motivaationa on toiminut esimerkiksi oman työnkuvan kehittäminen, uran edistäminen sekä uusien haasteiden hakeminen.

Vaihtoon osallistuva virkamies voi työskennellä saman vaihtojakson aikana yhdessä tai useammassa virastossa Pohjoismaissa tai niiden itsehallintoalueilla.

Muista virkamiesvaihdoista poiketen, ylimääräisten kustannusten kattamiseen haetaan pohjoismaisessa virkamiesvaihdossa stipendiä,
Tämän stipendin lisäksi on mahdollista saada korvausta matkustuskuluista. Haku vaihtoon on jatkuva.

Tarkempaa kuvausta ja ohjeita hakemiseen pohjoismaisen virkamiesvaihdon sivulta.