Youth in Action 2007-2013

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS

Huom! Tämän sivun tiedot koskevat vain ennen 31.12.2013 myönnettyjä hankkeita.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS) tarjoaa nuorille mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla. Palvelu toisessa maassa antaa nuorelle työkokemusta, kasvattaa kielellisiä, sosiaalisia ja kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen liittyviä taitoja sekä tarjoaa mahdollisuuden itsenäistyä. Tehtävät eivät edellytä nuorelta erityistä koulutusta tai kielitaitoa.

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa yleishyödyllisille organisaatioille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaa ja saada kokemuksia kulttuurien välisestä vaihdosta työ- ja arkielämässä. Organisaatioita rohkaistaan käyttämään vapaaehtoispalvelua erityisesti sosiaalisen vahvistamisen välineenä nuorten elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Vapaaehtoispalvelu voi olla esimerkiksi

 • kansainvälisyyskasvatusta iltapäiväkerhossa
 • päihteiden vastaisen kampanjan suunnittelua
 • monikulttuurisuustyötä draaman avulla
 • ympäristöprojektiin osallistumista
 • työskentelyä nuorten työpajalla
 • vapaa-ajanohjausta kesäleireillä
 • tai muuta nuoren osaamista kehittävää ja riittävän vaihtelevaa työtä

Vapaaehtoispalvelujakson kesto on pääsääntöisesti 2–12 kuukautta.

Osallistuvien organisaatioiden tulee olla yleishyödyllisiä, voittoa tavoittelemattomia tahoja kuten järjestöjä, kunnallisia toimijoita, seurakuntia ja muita yhteisöjä.

Vapaaehtoispalvelun osapuolet

Nuori ei voi hakeutua vapaaehtoispalveluun itsenäisesti vaan tukea hakee CIMOn hyväksymä organisaatio. EVS-hankkeessa on aina kolme osapuolta, lähettävä taho, vastaanottava taho ja vapaaehtoinen itse. Lisäksi yksi osapuolista toimii ns. koordinoivana tahona.

Vapaaehtoispalvelun osapuolet pähkinänkuoressa
Vapaaehtoinen
 • 18–30-vuotias nuori
 • Kotipaikka on Youth in Action -ohjelmamaassa tai kumppanuusmaassa
 • Mikäli vapaaehtoispalvelua käytetään sosiaalisen vahvistamisen välineenä, tukea voi hakea jo 16-vuotiaalle nuorelle
Lähettävä taho
 • Valitsee vapaaehtoisen ja auttaa tätä valmistautumaan
 • Vastaa yhteydenpidosta osapuolten välillä ennen EVS-jakson alkamista ja sen aikana
 • Määrittelee vapaaehtoisjakson sisällön ja nuoren oppimistavoitteet yhteistyössä osapuolten kanssa
Vastaanottava taho
 • Tarjoaa nuorelle sopivia, vaihtelevia ja turvallisia työtehtäviä
 • Seuraa ja tukee nuoren oppimista
 • Järjestää majoituksen, ruokailut, paikallismatkat ja mahdollisuuden kielen opiskeluun
 • Vastaa vapaaehtoisen perehdyttämisestä sekä työnohjaajan ja mentorin (=tukee sopeutumista) nimeämisestä
 • Vastaa hallinnollisista asioista kuten viisumi-, työlupa- ja verotusasioista sekä työnantajamaksuista
Koordinoiva taho
 • Toimii hakijana eli tekee yhteisen tukihakemuksen kaikkien osapuolten puolesta
 • Koordinoivana tahona voi toimia joko lähettävä tai vastaanottava taho tai niiden ulkopuolinen organisaatio (jonka kotipaikka on lähettävässä tai vastaanottavassa maassa)
 • Vastaa hallinnosta, tiedottamisesta, yhteydenpidosta ja raportoinnista

Korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet nuoret, joilla on runsaasti muitakin kansainvälistymisväyliä, voivat saada tukea Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluhankkeeseen vain erityisistä syistä (esim. nuoren vahva vapaaehtoistausta lähettävässä organisaatiossa, työttömyys, kohdemaa, jossa pärjääminen edellyttää erityisiä valmiuksia, tms.).

Tuen määrä

Tukea maksetaan vapaaehtoisen lähettävän ja vastaanottavan tahon kuluihin 630 € kuukaudessa kutakin vapaaehtoista kohti.

Vapaaehtoisen tuki

 • Matkakulut: korvataan 90 %
 • Viisumi- ja rokotuskulut: korvataan 100 %
 • Taskuraha (vaihtelee maakohtaisesti)
 • Vakuutusturva: komission maksuton ryhmävakuutus

Lisätietoja

nuoriso@cimo.fi