eurodesk-colour_205px

Erasmus+

Armeeni Gohar och Azeri Gulnar blev vänner när de hjälpte ålänningar. Ålands fredsinstitut bidrar inte enbart med nyttig volontärverksamhet på Åland.
De får även officiella fiender att bli kolleger och vänner. / Armeeni Goharista ja Azeri Gulnarista tuli ahvenanmaalaisia auttaessa kaverit. Ålands fredsinstitut ei vain tuo hyödyllistä EVS-työvoimaa Ahvenanmaalle. Siinä sivussa he myös tekevät työkavereita ja ystäviä niistä, jotka ovat virallisesti vihollisia.

Youth in Action -kalenteri 2013-2014 marraskuu 2014

En lite bättre värld på köpet med EVS /
EVS:stä kaupan päälle vähän parempi maailma

Virallisesti viholliset muuttuivat työpariksi

Niille, joilla on mielikuvitusta ja maailmanparannushalua, Youth in Action tarjoaa miltei rajattomat mahdollisuudet rauhantyölle. Ålands fredsinstitut voimaannuttaa tyttöjä Armenian ja Azerbaidzanin patriarkaalisella kulttuurialueella – ja liennyttää naapurikansojen tulehtuneita välejä yksi nuori kerrallaan.

"Arvostan todella sitä että Ålands fredsinstitut otti Ahvenanmaalle kaksi EVS-vapaaehtoista konfliktialueelta yhtä aikaa. Rauhaninstituutti on pannut meidät tekemään yhdessä töitä, työskentelemään rinta rinnan ja pääsemään eroon stereotypioistamme. Yhdessäolo meidät näkemään toisemme ihmisinä eikä vihollismaan edustajina, se saa meidät keskustelemaan ja myös puhumaan yhteisistä ongelmistamme", sanoo armenialainen Gohar Mamikonyan. "Se saa meidät toivomaan, että meillä voisi olla oma pieni roolimme rauhanprosessissa."

Goharin azerbaidjanilainen työpari Gulnar Mammadova haki Ahvenanmaalle saadakseen uutta näkökulmaa Vuoristo-Karabahin tulehtuneeseen tilanteeseen. "Ahvenanmaan autonomia on hyvä esimerkki rauhanomaisesta konfliktinratkaisusta, siitä, miten kaksi eri ihmisryhmää voi demokratian valossa elää yhdessä ja tehdä yhteistyötä", Gulnar sanoo. "Täällä olen tullut luottavaisemmaksi sen suhteen, että rauha on saavutettavissa. Eivätkä sitä voi tehdä yksin hallitukset, vaan rauha tulee myös tavallisten kansalaisten kautta, kun ihmiset rakentavat siltoja vaihtaakseen vihan ja katkeruuden suvaitsevaisuuteen ja ymmärrykseen."

Ahvenanmaalaisille EVS-vapaaehtoisten omat oivallukset tulevat kaupan päälle. Hehän pääsevät samalla hyötymään Goharin ja Gulnarin EVS-vapaaehtoistyöpanoksesta.

Text: Natalia Kisnanen Bild: Hans Eiskonen