reissuvihkot

Kuva: Janne Westerlund

Opintovierailut

Huom! Opintovierailut-ohjelma on päättynyt, eikä siihen ole enää hakuaikoja. Voit tutustua Erasmus+ -ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Elinikäisen oppimisen ohjelman opintovierailut ovat tietyn aiheen ympärille rakennettuja, 3-5 päivän pituisia vierailuja. Kohderyhminä ovat yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijat EU- ja ETA-maissa sekä EU:n jäsenehdokasmaissa (Makedoniassa ja Turkissa).

Opintovierailujen tavoitteina ovat:

 • lisätä tietoa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen tilanteesta Euroopassa
 • antaa asiantuntijoille ja päättäjille mahdollisuus arvioida ja kehittää työtään muista maista saatujen kokemusten perusteella
 • antaa päättäjille korkealaatuista ja ajan tasalla olevaa tietoa koulutussektorin kehityksestä Euroopassa
 • käydä keskustelua koulutuksen laadusta.

Vierailujen sisältö

Vierailujen aikana tutustutaan kohdemaan koulutusjärjestelmään sekä keskitytään johonkin erityisteemaan. Ohjelma muodostuu luennoista, keskustelutilaisuuksista sekä vierailuista oppilaitoksiin, virastoihin ja yrityksiin. Vierailukuvaukset ja ajankohdat julkaistaan sähköisessä vierailukatalogissa.

Vierailuilla käsitellään ajankohtaisia koulutuspoliittisia teemoja, jotka on kuvattu vierailukatalogissa.

Kohderyhmä

Apuraha myönnetään henkilöille, jotka vastaavat koulutuksesta paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla. Osallistujien pitää pystyä aktiivisesti levittämään vierailujen tuloksia ja siten lisätä muiden tietoa koulutuspoliittisista käytännöistä muissa maissa.

Ohjelmassa myönnetään yksilöapurahoja. Pääsääntöisesti kullakin vierailulla on vain yksi suomalainen osallistuja.

Yleissivistävän koulutuksen kohderyhmään kuuluvat

 • peruskoulu-, lukio- ja aikuiskoulutuksesta vastaavat asiantuntijat (mm. rehtorit, koulunjohtajat, apulaisrehtorit)
 • opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt
 • harjoittelukoulujen opettajat ja opettajien kouluttajat
 • kuntien, aluehallinnon ja valtion kouluasioista vastaavat hallintohenkilöt (esim. koulutoimenjohtajat, sivistystoimentarkastajat).

Ammatillinen koulutuksen kohderyhmään kuuluvat

 • paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten edustajat
 • ammatillisten oppilaitosten edustajat (esim. rehtorit, koulutusalajohtajat, kv-koordinaattorit)
 • ammatillisten opettajakorkeakoulujen edustajat (esim. opettajien kouluttajat)
 • työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen edustajat
 • yritysten henkilöstöpäälliköt tai koulutusjohtajat
 • tutkijat.

Ohjelma ei pääsääntöisesti ole suunnattu opetushenkilökunnalle. Opetushenkilökunta voi hakea Comenius- ja Grundtvig-täydennyskoulutusapurahoja tai osallistua Leonardo-asiantuntijaliikkuvuushankkeisiin.

Opintovierailut-ohjelmaan voi osallistua kahdella tavalla:

 1. Opintovierailulle osallistuminen Euroopassa
 2. Opintovierailun järjestäminen Suomessa

Miten eteenpäin?

Hakuohje ja -lomake löytyvät hakijalle-sivulta.
Hakijalle

Lisätietoja

Sähköposti: studyvisits(at)cimo.fi

Outi Lindroos

Suomessa ohjelmaa hallinnoi CIMO, Euroopan tasolla ohjelmaa koordinoi ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop. CIMO vastaa hakuprosessista, apurahojen päätöksistä ja seuraa toimintaa ohjelmassa.