Nimi Ohjelma Aihepiiri
Valmistelevat vierailutNordplus Junior
valmistelevat vierailut
yleissivistävä koulutus
Haussa olevat kontaktiseminaarit Leonardo da Vinci
valmistelevat vierailut

Oppilaitokset

Mahdollisuuksia moneen lähtöön

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa oppilaitoksille monipuolisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen

Taustatietoa liikkuvuudesta


Tilastoja oppilaitosten henkilökunnan
kansainvälisestä liikkuvuudesta

Esitteissämme, oppaissamme ja selvityksissämme käsitellään
kansainvälisen yhteistyön ulottuvuuksia
havainnollisesti ja asiantuntevasti.