Nimi Ohjelma Aihepiiri
Apurahat korkeakouluopintoihin ulkomailleapurahat
korkeakouluopinnot
Erasmus Suomessa. Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan 2007-2010Erasmus
EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma
korkeakouluopinnot
opettajavaihto
opiskelijavaihto
henkilökuntavaihto
intensiivikurssit
Erasmus-työharjoitteluun!Erasmus
EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma
korkeakouluopinnot
kansainvälinen harjoittelu
Facts Express 3B/2017: Students heading abroad are flexible and understand different perpectives. Results from the Global Mindedness survey.korkeakouluopinnot
vaihto-opiskelijat
kansainvälinen harjoittelu
Faktaa 1A/2013: Mitä tilastot kertovat kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta Suomessa?korkeakouluopinnot
ammatillinen koulutus
Faktaa 2/2009: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa. Selvityksen keskeiset tulokset tiivistetyssä muodossakorkeakouluopinnot
tutkinto-opiskelu
vaihto-opiskelijat
Faktaa 3/2009: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 2008ammatillinen koulutus
kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
opiskelijavaihto
vaihto-ohjelmat
vaihto-opiskelijat
opiskelu
tutkinto-opiskelu
Faktaa Express 1A/2016: Suomessa, töissä, muualla? Korkeakoulututkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten tilanne 5 vuoden kuluttua valmistumisestakorkeakouluopinnot
korkeakoulututkinto
työskentely
Faktaa Express 2/2013: Opiskelijavaihdon motiivit, esteet ja hyödyt. Suomalaisopiskelijat pohjoismaisessa vertailussa.vaihto-opiskelijat
korkeakouluopinnot
Faktaa Express 2A/2017: Ulkomaille lähtee joustava ja erilaisia näkökulmia ymmärtävä opiskelija. Tuloksia Global Mindedness -kyselystäopiskelijavaihto
kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
Faktaa Express 5A/2017: Tilastoja korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoista 2016korkeakouluopinnot
vaihto-opiskelijat
kansainvälinen harjoittelu
Faktaa Express 5A/2018: Mikä vei ulkomaille, mikä toisi takaisin Suomeen? Kysely korkeakoulututkintoa ulkomailla opiskelevillekorkeakouluopinnot
Faktaa Express 6A/2017: Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2016tutkinto-opiskelu
korkeakouluopinnot
Faktaa Express 6A/2018: Mikä toi Suomeen, millaista opiskelu täällä on? International Student Barometer -kysely korkeakoulujen ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoillekorkeakoulutus
korkeakouluopinnot
Faktaa Express 9A/2018: Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2017korkeakouluopinnot
IAESTE – International Association for the Exchange of Students for Technical ExperienceIAESTE
Kansainvälisen harjoittelun ohjelmat
kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
vaihto-ohjelmat
yliopistot
kansainvälinen harjoittelu
International Student Barometer -kyselykorkeakouluopinnot
opiskelijavaihto
tutkinto-opiskelu
Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2007kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
opettajavaihto
opiskelijavaihto
vaihto-ohjelmat
Mapping mobility windows in European higher education korkeakouluopinnot
vaihto-opiskelijat
Matkalla kansainvälisyyteenkorkeakoulutus
korkeakouluopinnot
opiskelijavaihto
neuvonta
seminaarit
perusopetus
lukio
Nordic MasterNordic Master Programme
korkeakouluopinnot
pohjoismainen yhteistyö
maisteriopinnot
Suomalaisille opiskelijoilleSuomen kielen ja kulttuurin opinnot
Suomen kieli ja kulttuuri
kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
tohtoriopinnot
työskentely
Tietoa ja tilastoja -raportit 2/2010: Kansaivälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
opettajavaihto
opiskelijavaihto
asiantuntijavaihto
vaihto-ohjelmat
Tietoa ja tilastoja -raportti 1/2009: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa korkeakoulut
korkeakouluopinnot
opiskelijavaihto
opettajavaihto
tutkinto-opiskelu
vaihto-opiskelijat
Tietoa ja tilastoja -raportti 3/2009: Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2008 kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
opettajavaihto
vaihto-ohjelmat
Tietoa ja tilastoja -raportti 4/2016: Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: ulkomaanjaksotkorkeakouluopinnot
vaihto-opiskelijat
kansainvälinen harjoittelu
Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat Suomessakorkeakouluopinnot
tutkinto-opiskelu

Ulkomaille työharjoitteluun. Kansainvälinen harjoittelu opiskelijoille ja vastavalmistuneilleIAESTE

kansainvälinen harjoittelu
korkeakouluopinnot
vaihto-ohjelmat

Vietnam korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön kohdemaana korkeakoulut
korkeakouluopinnot
opiskelijavaihto
opettajavaihto
tutkinto-opiskelu
vaihto-opiskelijat

Oppilaitokset

Mahdollisuuksia moneen lähtöön

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa oppilaitoksille monipuolisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen

Taustatietoa liikkuvuudesta


Tilastoja oppilaitosten henkilökunnan
kansainvälisestä liikkuvuudesta

Esitteissämme, oppaissamme ja selvityksissämme käsitellään
kansainvälisen yhteistyön ulottuvuuksia
havainnollisesti ja asiantuntevasti.