Puhelinluettelo

Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden sähköpostilistat

Opetushallituksen kansainvälistymispalveluilla on yhteistyökumppaniensa kanssa tapahtuvaan viestintään tarkoitettuja sähköpostilistoja noin 50 kappaletta. Listoilla on yhteensä noin 9 600 osoitetta.

Osa listoista on suljettuja, esimerkiksi mediatiedotteiden jakeluun tai tietyn konferenssin osanottajien tiedonvälitykseen tarkoitettuja listoja, osaan voi liittyä kuka tahansa aihepiiristä kiinnostunut. Alla suurimpien listojen kuvaukset.

Liittymispyyntöjä kaikille alla mainituille listoille voi lähettää listan hoitajille tai mikäli hoitajaa ei ole mainittu, osoitteeseen listmaster(at)cimo.fi.

Tällöin on ehdottomasti mainittava sen listan nimi, jolle haluaa liittyä, sekä oma sähköpostiosoitteensa, sekä lyhyt perustelu siitä, miksi haluaa listalle.

Mikäli listan hoitajaksi on allaolevassa listassa mainittu erillinen henkilö, liittymispyynnön ko. listaan voi lähettää suoraan tälle henkilölle. Sähköpostiosoite muodostetaan tyyliin etunimi.sukunimi@cimo.fi (ä ja å => a, ö =>o).

Suurimmat listat ja niiden kuvaukset

aili
Kuvaus: Keskustelu-ja tiedotusfoorumi aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen parissa työskenteleville erityisesti Erasmus+ -aikuiskoulutukselle-ohjelman sekä pohjoismaisen Nordplus Aikuiskoulutus-ohjelman tiedotukseen.
Listan hoitaja: grundtvig(at)cimo.fi
Jäseniä: n. 860

cami
Kuvaus: Cami-listan kautta välitetään ajankohtaista tietoa ammatillisen koulutuksen kansainvälistymismahdollisuuksista. Lisäksi listalla välitetään partnerihakupyyntöjä sekä hakukierroksiin liittyvää tietoa.
Listan hoitaja: Petra Helenius
Jäseniä: n. 700

campo
Kuvaus: Keskustelu- ja tiedotusfoorumi ammattikorkeakoulujen kv-yhdyshenkilöille.
Listan hoitaja: Heli Tiilikainen
Jäseniä: n. 190

cimeoni
Kuvaus: Keskustelu- ja tiedotusfoorumi yliopistojen keskushallinnon kv-yksiköissä työskenteleville.
Listan hoitaja: Heli Tiilikainen
Jäseniä: n. 310

cimo-euroguidance
Kuvaus: Opetus- ja työhallinnon sekä nuorisotoimen ohjaajille ja neuvojille.
Listan hoitaja: Mika Launikari
Jäseniä: n. 1300

cimppa
Kuvaus: Keskustelu- ja tiedotusfoorumi korkeakoulutuksen kansainvälistymisen parissa työskenteleville.
Listan hoitaja: Heli Tiilikainen
Jäseniä: n. 630

comenius
Kuvaus: Keskustelu- ja tiedotusfoorumi koulujen kansainvälistymisasioista vastaaville, erityisesti Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle ja Nordplus-ohjelmiin liittyvistä asioista.
Listan hoitajat: Katariina Petäjäniemi ja Eva-Lena Wakonen
Jäseniä: n. 830

Ennetti
Kuvaus: Keskustelu- ja tiedotusfoorumi nuorten parissa toimiville.
Listan hoitaja: Mauri Uusilehto

first-list
Kuvaus: keskustelu- ja tiedotusfoorumi FIRST-ohjelmalle ja laajemmin korkeakoulujen Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneille.
Listan hoitaja: Outi Jäppinen
Jäseniä: n. 95

harnet
Kuvaus: Tiedotusfoorumi oppilaitosten, TE-keskusten jatyövoimahallinnon kansainvälisen harjoittelun yhdyshenkilöille.
Listan hoitaja: Niina Juuti
Jäseniä: n. 215

Kansalaisnet
Kuvaus: tiedotuslista EU:n Kansalaisten Eurooppa-ohjelmasta kiinnostuneille.
Listan hoitaja: Mauri Uusilehto
Jäseniä: n. 300

kvmarkkinointi
Kuvaus: Keskustelu- ja tiedotusfoorumi korkeakoulujen kansainvälisen markkinoinnin parissa työskenteleville.
Listan hoitaja: Jens Närger
Jäseniä: n. 185

Luova Eurooppa / Kulttuuri
Kuvaus: EU:n Luova Eurooppa –ohjelman kulttuurin alaohjelman uutiskirjeen tilaajat.
Listan hoitaja: Riikka Koivula
Jäseniä: n. 1530

nordplus-list
Kuvaus: nordplus-list on tarkoitettu Nordplus korkeakoulutus -ohjelman parissa Suomessa työskenteleville.
Listan hoitaja: Kristina Savikurki
Jäseniä: n. 255

suomi-alumnit
Kuvaus: Ajankohtaista tietoa Suomesta, Suomen kielestä ja kulttuurista ulkomaisista yliopistoista valmistuneille ja suomea opiskelleille.
Listan hoitaja: Leena Kärnä
Jäseniä: n. 470

ukanet
Kuvaus: Keskustelu- ja tiedotusfoorumi Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomaisissa yliopistoissa. Rajattu vain edellä mainituille.
Listan hoitaja: Jenni Mäkitalo
Jäseniä: n. 195