Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden sähköpostilistat

Opetushallituksen kansainvälistymispalveluilla on useita yhteistyökumppaniensa kanssa tapahtuvaan viestintään tarkoitettuja sähköpostilistoja.

Osa listoista on suljettuja, esimerkiksi mediatiedotteiden jakeluun tai tietyn konferenssin osanottajien tiedonvälitykseen tarkoitettuja listoja, osaan voi liittyä kuka tahansa aihepiiristä kiinnostunut. Alla suurimpien listojen kuvaukset.

Liittymispyyntöjä kaikille alla mainituille listoille voi lähettää listan hoitajille.

Tällöin on ehdottomasti mainittava sen listan nimi, jolle haluaa liittyä, sekä oma sähköpostiosoitteensa, sekä lyhyt perustelu siitä, miksi haluaa listalle.

Mikäli listan hoitajaksi on allaolevassa listassa mainittu erillinen henkilö, liittymispyynnön ko. listaan voi lähettää suoraan tälle henkilölle. Sähköpostiosoite muodostetaan tyyliin etunimi.sukunimi(at)oph.fi (ä ja å => a, ö =>o).

Suurimmat listat ja niiden kuvaukset

aili
Kuvaus: Keskustelu-ja tiedotusfoorumi aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen parissa työskenteleville erityisesti Erasmus+ -aikuiskoulutukselle-ohjelman sekä pohjoismaisen Nordplus Aikuiskoulutus-ohjelman tiedotukseen.
Listan hoitaja: grundtvig(at)oph.fi

cami
Kuvaus: Cami-listan kautta välitetään ajankohtaista tietoa ammatillisen koulutuksen kansainvälistymismahdollisuuksista. Lisäksi listalla välitetään partnerihakupyyntöjä sekä hakukierroksiin liittyvää tietoa.
Listan hoitaja: Petra Helenius

comenius
Kuvaus: Keskustelu- ja tiedotusfoorumi koulujen kansainvälistymisasioista vastaaville, erityisesti Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle ja Nordplus-ohjelmiin liittyvistä asioista.
Listan hoitaja: Katariina Petäjäniemi

EDUFI_HigherEd
Kuvaus: Lista on tarkoitettu korkeakoulutuksen kansainvälistymisen parissa työskenteleville. Opetushallitus käyttää tätä listaa omia ohjelmia, tilaisuuksia ja muuta toimintaa koskevaan tiedotukseen.
Listan hoitaja: Heli Tiilikainen

EDUFI_ErasmusPlus_HigherEd
Kuvaus: Tämä lista on tarkoitettu korkeakouluissa Erasmus+ -liikkuvuuden hallinnoinnin parissa työskenteleville henkilöille. Listalla tiedotetaan ajankohtaisista Erasmus+ -eurooppalaisen ja globaalin liikkuvuuden hallinnointiin liittyvistä asioista ja listalle voivat liittyä niin korkeakoulujen keskushallinnossa kuin laitos- ja koulutusohjelmatasolla työskentelevät henkilöt.
Listan hoitaja: Heli Tiilikainen

Ennetti
Kuvaus: Keskustelu- ja tiedotusfoorumi nuorten parissa toimiville.
Listan hoitaja: Mauri Uusilehto

harnet
Kuvaus: Tiedotusfoorumi oppilaitosten, TE-keskusten jatyövoimahallinnon kansainvälisen harjoittelun yhdyshenkilöille.
Listan hoitaja: Niina Juuti

Kansalaisnet
Kuvaus: tiedotuslista EU:n Kansalaisten Eurooppa-ohjelmasta kiinnostuneille.
Listan hoitaja: Mauri Uusilehto

Luova Eurooppa / Kulttuuri
Kuvaus: EU:n Luova Eurooppa –ohjelman kulttuurin alaohjelman uutiskirjeen tilaajat.
Listan hoitaja: Riikka Koivula
Jäseniä: n. 1530

nordplus-list
Kuvaus: nordplus-list on tarkoitettu Nordplus korkeakoulutus -ohjelman parissa Suomessa työskenteleville.
Listan hoitaja: Kristina Savikurki

SIF-Hei - Study in Finland
Kuvaus: Keskustelu- ja tiedotusfoorumi korkeakoulujen kansainvälisen markkinoinnin parissa työskenteleville.
Listan hoitaja: Joanna Kumpula

suomi-alumnit
Kuvaus: Ajankohtaista tietoa Suomesta, Suomen kielestä ja kulttuurista ulkomaisista yliopistoista valmistuneille ja suomea opiskelleille.
Listan hoitaja: Leena Kärnä

ukanet
Kuvaus: Keskustelu- ja tiedotusfoorumi Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomaisissa yliopistoissa. Rajattu vain edellä mainituille.
Listan hoitaja: Heidi Hiltunen