Kuva: Satu Haavisto

Kuva: Satu Haavisto

Ammatillinen koulutus

Opetushallitus tukee ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta tarjoavien organisaatioiden kansainvälistymistä mm. koordinoimalla ja toteuttamalla erilaisia apuraha- ja vaihto-ohjelmia. Tarjoamme myös koulutusta, tietoa ja neuvontaa.

Toiminnan muodot

Oppilaitokset voivat hakea tukea esim. ulkomailla suoritettavia työssäoppimisjaksoja, täydennyskoulutus- ja työelämäjaksoa varten.

Ohjelmien kautta tuetaan myös erilaisia ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeita. Niissä voidaan kehittää yhdessä ulkomaisten partneriorganisaatioiden kanssa esimerkiksi työssäoppimiskäytäntöjä, oppimateriaaleja, pedagogisia menetelmiä tai opettajien ja työpaikkaohjaajien taitoja.

Ammatillisen koulutuksen toimijat voivat osallistua EU:n Erasmus+ -ohjelmaan ammatilliselle koulutukselle. Myös osa Erasmus+ yleissivistävän- ja aikuiskoulutussektorin toiminnoista on avoinna ammatillisille oppilaitoksille. Erasmus+ -ohjelman kumppanuushankkeet mahdollistavat sektoreiden välisen yhteistyön (cross-sectoral) esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen tai nuorisojärjestöjen välillä.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyölle avaavat ovia Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus-ohjelmat, joita ovat mm. Nordplus Junior, Nordplus Kieli- ja Kulttuuri sekä Nordplus Horisontal.

Ammatilliset oppilaitokset voivat osallistua myös EU:n bilateraalisiin ohjelmiin kuten EU-ICI ECP Programme. Näitä ohjelmia hallinnoi Komission alaisuudessa oleva Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (Executive Agency, EACEA).

Hakijana ohjelmissa on yleensä organisaatio. Yksityiset henkilöt voivat hakea rahoitusta oman organisaation esimerkiksi oppilaitoksen kautta.

Seminaarit ja koulutukset

Järjestämme vuosittain ohjelmien hakuun liittyviä tiedotustilaisuuksia. Hankehakemusta valmisteleville tarjoamme hanketyöpajoja, joissa ideoidaan ja työstetään uusia hankehakemuksia sekä käydään läpi hakumenettelyä ja hakulomaketta.

Käynnissä oleville hankkeille pidämme koulutustilaisuuksia sekä erilaisia temaattisia seminaareja. Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -hankkeille järjestetään vuosittain AmmatillisE+n kesäpäivät.

Vuosittain järjestettävät ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät kokoavat yhteen laajan kansainvälisyydestä kiinnostuneiden joukon.

Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot järjestävät kontaktiseminaareja eri maissa. Niissä on mahdollisuus tavata kollegoja ammatillisen koulutuksen parista, luoda kontakteja ja löytää uusia yhteistyökumppaneita.

Pysy kuulolla!

Ajankohtaista tietoa kansainvälistymismahdollisuuksista saat sähkööpostilistoiltamme ja seuraamalla cimo.fi-verkkopalvelun uutisvirtoja.

Yhteystiedot

Henkilökunnan puhelinnumerot löydät Ota yhteyttä-sivulta.

Kysymyksiä voit lähettää osoitteella: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi etunimi.sukunimi(at)oph.fi