Vahvuutena kansainvälisyys

Oletko suunnittelemassa, toteuttamassa tai kehittämässä organisaatiosi kansainvälistymisstrategiaa? Työskenteletkö kansainvälisten asioiden parissa?

Näiltä sivuilta löydät käytännön esimerkkejä, ohjeita ja työkaluja ammatillisen koulutuksen kansainväliseen toimintaan ja sen strategiseen suunnitteluun.

Strategisten kysymysten lisäksi esimerkeissä ja tukimateriaaleissa käsitellään kansainvälisen toiminnan organisointia, resursointia, hallintoa, laatua, riskejä, hankkeita ja vaikuttavuutta.

Sivut on tarkoitettu ennen kaikkea oppilaitosjohdolle ja muille kansainvälisyysasioiden parissa työskenteleville. Ne pohjautuvat Vahvuutena kansainvälisyys -oppaaseen, jonka ovat tehneet yhteistyössä CIMO, Opetushallitus (OPH), Koulutuskuntayhtymä Omnia, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja Skills Finland.

Sivuilla olevat materiaalit on ryhmitelty Demingin laatuympyrän mukaisesti: Suunnittele, Toteuta, Arvioi ja Paranna.

Demingin laatuympyrä

Kommentteja Vahvuutena kansainvälisyys -oppaasta:

”Ehdottomasti suosittelen oppaan käyttöä. Sain erittäin käytännönläheistä ja hyvää apua tehdessäni eri koulutusaloille suoraan oppaan mukaisesti tekstiosan, ohjeistuksen mukaisen jäsennyksen, sekä numeraalisen taulukon, joiden avulla on hyvä edetä kansainvälistymisstrategian muokkaamisessa ala- ja tutkintokohtaisiksi suunnitelmiksi.”


Aino Malin, kansainvälisten asioiden päällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

”Suosittelen opasta kaikille. Se on hyvinkin tarpeellinen tukimateriaali, joka konkreettisesti edesauttaa kansainvälisen strategiatyön jalkauttamisessa oppilaitoksen arkeen.”

Vesa Kähkönen, kehittämispäällikkö, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

CIMO:n keväällä 2011 järjestämä strategiakoulutus oli kokonaisvaltainen suunnittelusta toteutukseen, ja myös kriittisiä tekijöitä löytyi, kuten esimerkiksi johdon tuki sekä sitouttaminen, johon tuli apuvälineitä. Materiaalina opas on selkeä ja käytännönläheinen.”

Markku Tyni, kansainvälisten asioiden päällikkö, Koulutuskeskus Salpaus