Arvioi

Kuinka hyvin kansainvälistymiselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet niin organisaation kuin yksilön näkökulmasta? Kansainvälistä toimintaa arvioidaan, jotta saadaan tietoa tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan laadusta ja kehittämistarpeista. Tältä sivulta saat tietoa ja työkaluja siitä, miten arvioit organisaatiosi kansainvälistymisen onnistumista.

Nykytilan kartoitus

Nykytilan kartoitus -työkalulla voit arvioida oman organisaatiosi kansainvälisen toiminnan tilaa. Kartoitus toimii pohjatyönä kansainvälisyysstrategian uudistamiselle tai laadinnalle. Saat siitä eniten irti, kun jokainen kansainvälisyystiimisi jäsen ja mahdolliset muut keskeiset toimijat täyttävät sen erikseen ja vertailevat sen jälkeen tuloksia. Näin tuloksista muodostuu synteesi.

Työkalun voit täyttää myös ryhmässä, jolloin sen läpikäynti käy nopeammin.

Menestystekijöiden myllerrys

Strategiaa luodessa luotetaan joskus liikaa siihen, mitä aiemmin on tehty. Pysähdy hetkeksi ja pohdi oman organisaatiosi toiminnan menestystekijöitä. Kantavatko ne myös tulevaisuudessa ja uusien haasteiden edessä?

Voit hyödyntää alla olevaa pohjaa menestystekijöitä arvioidessasi.

Liikkuvuustoiminnan laatu ja vaikuttavuus

Hollannin kansallisen toimiston tuottama liikkuvuustoiminnan itsearviointityökalu Quality in Mobility Projects; Quality and Impact Scan toimii hyvänä pohjana oman toiminnan systemaattiselle läpikäynnille.

Työkalusta voit valita tiettyjä osa-alueita tai kaikki osa-alueet. Itsearviointityökalu sopii hyvin kansainvälisyyspäällikön tai -koordinaattorin käyttöön, mutta sitä voidaan käyttää myös ryhmässä. Vaikka työkalu on tarkoitettu toistuvaan, vuosittaiseen käyttöön, se antaa erittäin hyviä aihioita myös kertaluonteiseen arviointiin.

Laadunhallintaa kansainväliseen koulutukseen

Koulutuksen kansainvälinen luonne ja liikkuvuus asettavat yhteistyölle laatuvaatimuksia, esim. tarpeen toisiinsa verrattavissa olevista menettelyistä. Niihin ei kuitenkaan löydy tukea yleisesti käytössä olevista laadunhallinnan malleista.

Quality Guidelines on kehitetty kansainvälistä koulutusta antavien oppilaitosten tarpeisiin. Ohjeet on tarkoitettu osaksi laadunhallinnan järjestelmää ja sovellettavaksi kansainväliseen toimintaan. Quality Guidelines sisältää mm. prosessit, rakenteet ja tulokset sekä laadunvarmistuksen minimivaatimustason.

Vertaisarviointi

Innovaation siirto -hankkeet voivat käyttää vertaisarviointia osana hankkeen laadunhallintaa ja ulkoista arviointia. Vertaisarviointi antaa hankkeelle ulkopuolisten objektiivinen ja riippumattoman näkemyksen siitä, miten vaikuttavaa ja kestävää hanketyö on ollut.

Opetushallitus kehittää vertaisarviointia ja kouluttaa arvioijia. CIMO kehittää vertaisarviointia hanketoimintaa, erityisesti Innovaation siirto -hankkeita varten sekä kouluttaa arvioijia.

Palaute

Osana oppilaitoksen palautejärjestelmää selvitetään esimerkiksi opiskelijoiden tyytyväisyys kansainvälisen toiminnan palveluihin, toiveet valinnaisesta opintotarjonnasta ja opiskelijavaihtojen kohdemaista.

Mittarit

Toiminnan arviointi on osa organisaation yleistä laadunhallintaa. Myös kansainvälisen toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen ja laatuun on mietittävä mittarit. Ne kannattaa laatia niin, että kansainväliseen toiminnan arviointitieto kerätään ainakin osittain yleisen laatujärjestelmän puitteissa. Esimerkiksi opiskelija- ja henkilöstöpalautteeseen sisällytetään kansainvälistä toimintaa koskevia kysymyksiä.