Paranna

Strategiatyö ja tilastointi

Vastaatko organisaatiosi kansainvälisestä toiminnasta? Varmista, että organisaation toimintaa kehitetään systemaattisesti palautteen, arviointitiedon ja esim. tilastotiedon pohjalta. Tilastojen kokoaminen on usein kansainvälisen yksikön tehtävä. Tämä voi olla varsin haasteellista laajoissa monialaisissa oppilaitoksissa, joissa henkilöstön matkat hyväksytään ja maksetaan eri kustannuspaikoilla.

Kansainvälisen toiminnan strategiasta tulisi selvitä, kuinka ja miten tiedot kerätään organisaatiossa siten, että ne saadaan nopeasti käyttöön eri toimijoille.

Tilastoi esimerkiksi seuraavat asiat
opiskelijaliikkuvuus lähtevät (yksiköittäin, määrät, pituudet, ammattialat jne.)
opiskelijaliikkuvuus saapuvat (yksiköittäin, määrät, pituudet, ammattialat jne.)
asiantuntijaliikkuvuus lähtevät (yksiköittäin, määrät, pituudet, ammattialat jne.)
asiantuntijaliikkuvuus saapuvat (yksiköittäin, määrät, pituudet, ammattialat jne.)
kv-toiminnan kulut
kv-toiminnan tulot
henkilömäärät, joita kv-koskettaa lukuvuosittain, opiskelijat/yksiköittäin/tavat (luennot, opetustyö, tiedottaminen)
henkilömäärät, joita kv-koskettaa lukuvuosittain, henkilökunta /yksiköittäin (luennot, opetustyö, tiedottaminen)
ulkomaiset partnerit
kotimaiset partnerit

Keräämme oppilaitoksilta vuosittain tilastotietoa liikkuvuudesta. Lähtevät opiskelijavaihdot tilastoidaan vähintään kahden viikon pituisiin ja sitä lyhyempiin vaihtoihin. Lähtevät asiantuntijavaihdot tilastoidaan vain, jos ne kestävät vähintään viisi päivää.

Saapuvat opiskelijavaihdot tilastoidaan, jos ne kestävät vähintään viisi päivää. Saapuvat asiantuntijavaihdot tilastoidaan kestosta riippumatta. Kaikilta ammatillisilta oppilaitoksilta, myös niiltä, jotka eivät toteuta kansainvälistä vaihtoa, kysytään seuraavia liikkuvuutta koskevia tietoja: opiskelumuoto, tutkinto, vaihto-ohjelma, vaihdon tarkoitus, ja kohde- tai lähtömaat.

Case: Kuinka toimintaa parannetaan sosiaali- ja terveysalalla?

REVIMP-nimisessä Leonardo da Vinci -hankkeessa selvitettiin, mitkä tekijät ovat merkityksellisiä laatuympyrän viimeisen vaiheen (suunnittele – toteuta – arvioi – paranna) onnistumiselle. Miksi toiset onnistuvat toisia paremmin toiminnan parantamisessa?

Hankkeessa tehtiin Case-analyysi 30:een sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen 6 maassa. Tarkastelussa olivat Tanska, Viro, Saksa, Englanti, Italia ja Hollanti. Lue hankkeen tuloksista lisää:

Case: Arviointiprosessi non-formaaliin koulutukseen

European Quality Mark (EQM) on arvioinnin prosessi, jonka avulla koulutuksenjärjestäjä voi arvioida omia prosessejaan käyttäen siihen kehitettyjä ja testattuja indikaattoreita. Malli on kehitetty RECALL-nimisessä Leonardo da Vinci -hankkeessa.

EQM on kehitetty non-formaalia koulutusta antavien järjestäjien tarpeisiin. Työkalun avulla voit todentaa, mitkä osat laadunhallinnan kokonaisuudessa toimivat hyvin ja missä on vielä puutteita. Tehdyn arvioinnin pohjalta tehdään toimintasuunnitelma parannuksille ja toteutetaan laadunhallinnan hyviä käytäntöjä. Arviointiprosessiin kuuluu nelivuotinen akkreditointi ja vuosittainen ulkoinen arviointi.

QALLL-temaattinen verkosto on arvioinut sekä REVIMP että RECALL -hankkeiden tulokset korkeatasoisiksi ja levittää niitä edelleen omien internetsivujensa kautta.