Kansainvälistyminen opetussuunnitelman perusteissa

Ammattikoulutuksen tehtävänä on tuottaa ammattiosaajia myös kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin. Opetussuunnitelmien ja valmistavan koulutuksen toteutuksessa ratkaistaan, millä menetelmillä kansainvälisen osaamisen ammattitaitovaatimukset saavutetaan.

Kansainvälistymisen mahdollisuuksien tulisi näkyä sekä opetussuunnitelman yhteisessä osassa yleisenä linjauksena että tutkintokohtaisissa osissa ja toteuttamissuunnitelmissa konkreettisella tasolla.

Opetussuunnitelmista tulee ilmetä

  • miten tutkintojen ja tutkinnon osien kansainvälisen osaamisen vaatimukset saavutetaan oppilaitoksessa ja työpaikoilla tapahtuvan opiskelun yhteydessä
  • miten kansainvälistyvän työelämän vaatima osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöissä ja muussa arvioinnissa sekä tutkintotilaisuuksissa
  • miten työssäoppiminen voidaan suorittaa myös ulkomailla, jolloin työssäoppimisen järjestämisessä on otettava huomioon myös paikalliset määräykset
  • miten opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattiosaamisen näyttöjä ulkomailla, jolloin siitä on myös sovittava etukäteen – HOPS, tuki, ohjaus, arviointi ja dokumentointi
  • miten pystytään ottamaan huomioon toinen koulutusjärjestelmä – erilaisuuksia on, ja yleensä ne ovat rikkaus