Ajankohtaista

Linkit ajankohtaisiin aiheisiin ja tilaisuuksiin:

KOULUTUS: Mikä on Euroopan nuorisoportaali ja miten portaalia voi hyödyntää nuorisotiedotuksessa? (verkkotallenne kesto n. tunti)

Time to Move -valokuvakilpailu nuorille

eurodesk-colour_205px

Erasmus+

Eurodesk_tiedotus_2_sivu

Kuva: EYP Stock Images

Eurodesk

Eurodesk on eurooppalainen verkosto, joka tukee nuorten parissa toimivien ammattilaisten työtä kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Verkostoon kuuluu Brysselissä sijaitsevan ja verkoston toimintaa koordinoivan keskuksen lisäksi 33 maata sekä lähes 1 200 eurooppalaista alue- ja paikallistason toimijaa. Opetushallitus vastaa Eurodesk-toiminnosta Suomessa.

Eurodesk-palveluita ovat Euroopan unionin koulutukseen, kulttuuriin ja nuorisoon liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen, neuvonta, julkaisut sekä koulutukset.

Eurodesk-verkosto ylläpitää kaikille avointa rahoitustietokantaa, nuorten kansainvälistä liikkuvuutta ja aktiivista kansalaisuutta edistävää nuorisoportaalia sekä nuorten parissa toimivien ammattilaisten tiedonvaihtoa ja eurooppalaisia kumppanuuksia tukevaa intranettiä.

Suomen Eurodesk-toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Euroopan komissio osana Erasmus+ -ohjelmaa.