right_to_move

Nuori EU-kansalainen ja lupa liikkua…!

Vuosi 2013 on Euroopan kansalaisten teemavuosi. Vuoden tavoitteena on tuoda esiin EU-kansalaisuuden etuja aivan tavallisen ihmisen näkökulmasta. Keskiössä ovat erityisesti EU-kansalaisten oikeudet asua, opiskella ja työskennellä toisessa jäsenmaassa. Näistä oikeuksista tiedottamiseen eurooppalainen nuorisotiedotusverkosto Eurodesk on luonut right2move-kampanjan. Kampanja on käynnissä yhtä aikaa eri puolilla Eurooppaa.

Mistä oikeuksista right2move kertoo?

Nuorten näkökulmasta keskeisimpiä EU-kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia ovat:

  • oikeus liikkua ja asua missä tahansa EU:ssa
  • oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon
  • vapaus valita oma ammatti
  • perusoikeus koulutukseen
  • oikeus opiskeluun toisessa EU-maassa
  • äänioikeus ja oikeus asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa

Unionin kansalaisten oikeuksista löytyy kattavasti tietoa mm. EU:n edustustojen verkkosivuilta:
Euroopan komission edustusto Suomessa

Kuka voi osallistua kampanjointiin?

right2move-kampanja on kohdennettu 16–30-vuotiaille nuorille, joille opiskelu, työskentely tai kansalaisvaikuttaminen toisessa EU-maassa voi olla ajankohtaista lähivuosina. EU-kansalaisten oikeuksista tiedottamiseen nuorille voi lähteä mukaan mikä tahansa asiasta innostunut taho mukaan lukien julkiset toimijat (esim. nuorisotiedotuspiste, kirjasto, koulu) ja kansalaisjärjestöt.

Kuinka kampanjaan pääsee mukaan?

Oikeuksista saa tiedottaa itse parhaaksi näkemällään tavalla, kunhan kampanjan nimissä annettu tieto on paikkansa pitävää ja neutraalia.

Pienimmillään kampanja voi olla right2move-julisteseinällä liitettynä oikeuksiin ja liikkuvuuteen liittyvien materiaalien jakamiseen nuorille. Parhaimmillaan on mahdollista järjestää vaikka useamman koulun kattava koulukiertue, jonka aikana pidetään toiminnallinen oppitunti oikeuksista.

Oppitunnin pitämiseen on olemassa kattavat ohjeet ja materiaalit, jotka saa pyydettäessä Eurodeskista. Oppitunti (info session) sopii hyvin esimerkiksi ulkomaalaiset vaihto-oppilaan, vapaaehtoisen tai työharjoittelijan pidettäväksi, sillä materiaalit ovat englanninkielisiä.

Lisätiedot ja materiaalitilaukset: Hilma Ruokolainen