Video

Katso video Euroopan nuorisostrategiasta! (YouTube 4:12 min)

Muualla verkossa

Euroopan nuorisoportaalin logo

Monikielinen verkkopalvelu nuorille

Eurooppalainen Eurodesk-sivusto

eurodesk-colour_205px

Erasmus+

Eurodesk_tiedotus_kuva_4

Kuva: © iStockphoto.com - AaronAmat

Tiedotus ja neuvonta

Euroopan nuorisoportaali – ovi Eurooppaa koskevaan tietoon

Euroopan nuorisoportaalissa on tietoa nuorille EU:n nuorisostrategian eri osa-alueista sekä matkustamisesta. Nuorisoportaali on nuorelle luotettava monikielinen väylä Euroopan maita koskevan tietoon. Esimerkiksi Suomea koskevat sivut ovat hyödyllisiä sekä suomalaiselle nuorelle, joka on kiinnostunut muista maista että ulkomaalaiselle nuorelle, joka etsii Suomea koskevaa tietoa.

Nuorisoportaalin aiheita ovat:

  • yhteiskunnallinen osallisuus ja nuorten oikeudet
  • kulttuuri ja luovuus
  • vapaaehtoistoiminta
  • vaikuttamismahdollisuudet ja osallistuminen päätöksentekoon (ml. jäsennelty vuoropuhelu)
  • opiskelu ja työharjoittelu
  • työllisyys ja yrittäjyys
  • nuorten maailma: matkustaminen, ympäristö, turvallisuus
  • terveys ja hyvinvointi

Portaaliin kuuluu neuvontapalvelu, jonka kautta voi lähettää Euroopan maita koskevia kysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt eri puolilla Eurooppaa.

Eurodesk.eu-sivusto työvälineenä

Eurodesk.eu-sivusto tarjoaa tietoa ja työvälineitä nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Euroopan unioni ja muut kansainväliset organisaatiot tarjoavat lukuisia rahoitusmahdollisuuksia nuorille ja nuorten parissa työskenteleville. Eurodesk.eu-sivusto auttaa löytämään eri vaihtoehdot helposti ja nopeasti:

  • Our network –osiosta löydät kartalta kaikki Eurodesk-verkoston jäsenet sekä heidän yhteystietonsa.
  • Programmes –osiossa saat tietoa ajankohtaisista apuraha-, harjoittelupaikka-, projektirahoitus- ja koulutushauista sekä erilaisista nuorille suunnatuista kilpailuista.