Video

Mikä on Eurodesk-verkosto? Katso video! (You Tube 3:32 min)

eurodesk-colour_205px

Erasmus+

Eurodesk_tiedotus_kuva_5

Kuva: © iStockphoto.com - clearstockconcepts

Verkostoyhteistyö

Eurodeskin toiminta perustuu laajaan yhteistyöhön nuorisotoimialan kanssa niin Suomessa kuin Euroopassakin.

Kansallinen verkostoyhteistyö

Eurodesk tekee tiivistä yhteistyötä Opetushallituksen sisällä Euroguidancen ja kansainvälistymisen neuvontapalveluiden kanssa. Lisäksi Eurodesk tekee yhteistyötä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin sekä alue- ja paikallistasolla toimivien nuorten tieto- ja neuvontapisteiden kanssa. Yhteistyömuotoja ovat julkaisut ja materiaalit, kampanjat, tiedottaminen ja tiedonvaihto sekä koulutus.

Kansainvälistymiseen liittyvät kysymykset ovat osa tieto- ja neuvontapalveluissa työskentelevien arkea. Eurodeskin tehtävänä on omalta osaltaan tukea nuorten tieto- ja neuvontatyön ammatillisen tietotaidon ylläpitämistä ja kehittämistä.

Eurooppalainen Eurodesk-verkosto

Eurodesk on kansainvälinen järjestö, jonka jäseniä ovat Brysselissä sijaitseva keskustoimisto sekä 35 kansallista koordinaatiopistettä. Eurooppalaiseen verkostoon kuuluu lisäksi noin 1 200 alue- ja paikallistason nuorisoalan toimijaa eri Euroopan maissa. Suomessa verkostolla ei ole virallisia jäseniä alue- tai paikallistasolla, koska Opetushallistuksessa sijaitseva koordinaatiopiste tarjoaa joka tapauksessa palveluitansa tasapuolisesti kaikille alan toimijoille.

Verkoston jäsenet tukevat toisiaan vastaamalla eri maiden nuorten kansainvälistä liikkuvuutta koskeviin kysymyksiin, tuottavat yhdessä materiaaleja sekä järjestävät eurooppalaisia kampanjoita ja koulutuksia.

Järjestön toimintaa koordinoi Eurodeskin Brysselissä sijaitseva keskustoimisto ja sitä valvoo hallitus.

EuroPeers-vertaistiedotusverkosto

Suomen Eurodesk tukee eurooppalaista EuroPeers-vertaistiedotusverkostoa. EuroPeers-vertaistiedottajat ovat EU:n nuoriso-ohjelmiin (Erasmus+ Youth in Action ja sitä edeltäneet rahoitusohjelmat) osallistuneita nuoria, jotka haluavat omalla esimerkillään kannustaa muita nuoria kansainvälisyyteen ja rohkaista katselemaan maailmaa avoimin silmin.

EuroPeers-vertaistiedotus on syntynyt Saksassa. Aktiivisia vertaistiedottajia on Saksan ja Suomen lisäksi mm. Puolassa, Virossa, Itävallassa, Italiassa, Sloveniassa, Bulgariassa ja Länsi-Balkanilla. Verkosto laajenee koko ajan.