Kuva: Kati Virolainen

Koulutus

Euroguidance-keskus tarjoaa koulutusta oppilaitosten ohjaushenkilöstölle, työ- ja elinkeinohallinnon ohjaus- ja asiakaspalvelutyöntekijöille sekä nuorisotoimen neuvontatyön ammattilaisille. Euroguidance tukee koulutustoiminnallaan moniammatillista ja monialaista ohjaustyötä. Koulutuksissa syvennetään osallistujien valmiuksia vastata kansainvälistyvän ohjaus- ja neuvontatyön haasteisiin.

Koulutuksissa käsiteltäviä teemoja ovat mm.

  • kansainvälistyvän ohjauksen tavoitteet ja tiedonlähteet
  • ohjaajan rooli ja ohjaustaidot kansainvälisyysasioissa
  • ohjaajan omat verkostot Suomessa ja maailmalla

Koulutussisällöt räätälöidään kunkin kohderyhmän ja sen tiedontarpeiden mukaan.

Vuoden 2017 koulutukset

Ajankohta

Paikka

Lisätietoja

25.01.2017 Tampere Ohjaus kansainvälisyyteen (Tamk, ohajuksen opiskelijat)
22.3.2017 Helsinki Tietoa kansainvälistymismahdollisuuksista (Haaga-Helia, ohjauksen opiskelijat)
20.-21.4.2017 Helsinki Ohjauksen valtakunnalliset kehittämispäivät
26.4.2017 Lappeenranta, Imatra, Kotka Maailmalle-päivä ohjauksen asiantuntijoille ja nuorille
27.4.2017 Kouvola Maailmalle-päivä ohjauksen asiantuntijoille ja nuorille
03.05.2017 Joensuu Ohjaus kansainvälisyyteen (Itä-Suomen yliopisto, ohjauksen opiskelijat)

Euroguidance-keskus järjestää tarvittaessa koulutusta myös ruotsiksi.