CIMOn vuosi 2011

20 vuotta kansainvälistymisen edistäjänä. Teema: Pohjoismainen yhteistyö. Vuosikertomus.

28 s.

ISBN 978-951-805-515-3 (painettu)

ISBN 978-951-805-516-0 (pdf)

ISBN 978-951-805-517-7 (e-julkaisu)

Julkaisutyyppi: Esitteet

Julkaisu: CIMOn vuosi 2011 (pdf)

E-julkaisu: CIMOn vuosi 2011