ECVET

ECVET Expertit liikkeellä – Osaaminen haltuun

ISBN 978-951-805-544-3 (painettu)

ISBN 978-951-805-545-0 (pdf)

Julkaisuvuosi: 2012

Julkaisutyyppi: Esite

Julkaisu: ECVET Expertit liikkeellä – Osaaminen haltuun (pdf)