Eurooppalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen

Kirjallisuuden käännöshankkeet

EU:n nykykirjallisuuspalkinto

12 s.

Julkaisuvuosi: 2016

Julkaisutyyppi: Esite

ISBN:

978-951-805-676-1 (painettu)
978-951-805-677-8 (PDF)

Julkaisu:
Eurooppalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen (pdf)