Piilotettu osaaminen

Voiko henkilön kansainvälinen kokemus toimia hyvänä indikaattorina hyvää työntekijää haettaessa?

Yritysten, organisaatioiden ja järjestöjen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti globaalien megatrendien vaikutuksesta. Työelämän osaamistarpeet kehittyvät globaalien haasteiden myötä ja työelämä tarvitsee uudenlaisia kansainvälisiä osaajia menestyäkseen toimintaympäristön muutoksissa. On tärkeää, että esimerkiksi rekrytointitilanteessa osataan tunnistaa ja tuoda esille kansainvälisyyden avulla hankittu osaaminen.


CIMO ja ajatushautomo Demos Helsinki ovat selvittäneet työnantajien ja opiskelijoiden näkemyksiä kansainvälisen osaamisen merkityksestä työelämässä. Kansainväliset kokemukset synnyttävät uudenlaista osaamista, jota suomalaiset työnantajat arvostavat.

8 s.

Julkaisuvuosi: 2015

ISBN: 978-951-805-667-9 (painettu)

ISBN:
978-951-805-668-6 (pdf)

Julkaisu: Piilotettu osaaminen -esite (pdf)