Neljännesvuosisata kansainvälistymistä

CIMOn vuosijulkaisu 2016

Julkaisussa hahmotellaan yleiskuvaa siitä, miten kansainvälistyminen on CIMOn toimialalla kehittynyt 25 vuoden kuluessa. Samalla käydään läpi keskeisiä käänteitä CIMOn historiassa ja visioidaan tulevaakin.

36 s.

ISBN 978-951-805-684-6 (painettu)

ISBN 978-951-805-685-3 (pdf)

Julkaisutyyppi: Esitteet

Julkaisu: Neljännesvuosisata kansainvälistymistä. CIMOn vuosijulkaisu 2016 (pdf)