Korkeakoulujen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) -hakemukset 2014–2020

Kuinka suomalaiset korkeakoulut linjaavat kansainvälistymistään?

Irma Garam

Osallistuakseen EU:n Erasmus+ -ohjelmaan korkeakoululla täytyy olla voimassa oleva Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Suomesta Erasmus+ -ohjelman kaudelle (2014–2020) peruskirjaa haki ja sen sai 40 korkeakoulua. Selvityksessä tarkastellaan, miten korkeakoulut kuvaavat hakemuksissaan kansainvälistymisstrategiaansa ja kansainvälistymisen prioriteettejaan. Tuloksia vertaillaan lopuksi myös muihin Pohjoismaihin.

Suomea koskeva selvitys on osa laajempaa, pohjoismaista selvityshanketta. Hankkeen sivut (englanniksi)

17 s.

Ilmestymisvuosi: 2015

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvikset

Julkaisu: Korkeakoulujen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) -hakemukset 2014–2020 (pdf)