Faktaa Express 1A/2015: Muuttaako ulkomaanjakso opiskelijan asenteita?

Global Mindedness -kysely mittaa suhtautumista erilaisen kohtaamiseen

CIMOn Global Mindedness -kysely on avaus, jossa ensimmäistä kertaa kartoitetaan ulkomaanjakson vaikutuksia suomalaisopiskelijoiden asenteisiin ja siihen, miten opiskelijat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen. Kysely avattiin toukokuussa 2013.

Julkaisussa esitellään Global Mindedness -kyselyn pilottivaiheen tulokset ja erilaisia vaihtoehtoja niiden tulkitsemiseen.

6 s.

Julkaisusarja:Faktaa Express
Julkaisun numero: 1A/2015
ISSN: 2242-296X (pdf)
ISBN: 978-951-805-654-9 (pdf)
Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset
Julkaisu: Faktaa Express 1A/2015: Muuttaako ulkomaanjakso opiskelijan asenteita? (pdf)