Faktaa Express 4A/2017: Tilastoja koulujen kansainvälisestä toiminnasta lukuvuonna 2016–2017

Opetushallituksen keräämät valtakunnalliset tilastot peruskoulujen ja lukioiden oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan ulkomaanjaksoista sekä kotikansainvälisyydestä.

Oppilaiden ja opiskelijoiden ulkomaanjaksot ovat joko vaihto-oppilastoimintaa tai muuta koulutyöhön liittyvää toimintaa ulkomailla, kuten vaihtoja, vierailuja tai leirikouluja.

Tilastot kerättiin oppilaitoksilla kyselyllä keväällä 2017.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 4A/2017

ISSN: 2242-296X (pdf), 2242-2951 (painettu)

ISBN: 978-952-13-6424-2 (painettu), 978-952-13-6425-9 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Faktaa Express 4A/2017: Tilastoja koulujen kansainvälisestä toiminnasta lukuvuonna 2016–2017