Faktaa Express 5A/2014: Ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistyminen Suomeen

Vuonna 2012 runsaat 2 800 ulkomaalaista opiskelijaa suoritti tutkinnon suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja korkeakouluista valmistuneiden ulkomaalaisten määrät ovat Suomessa kasvaneet. Ulkomaalaisia opiskelijoita Suomen korkeakouluissa on lähes 20 000. Mitä suomalaisen korkeakoulutuksen saaneelle joukolle tapahtuu valmistumisen jälkeen? Jäävätkö he Suomeen vai päätyvätkö muualle?

Edellisessä Faktaa Express -julkaisussa (4A/2014) tarkasteltiin ulkomaalaisten opiskelijoiden taloudellisia vaikutuksia. Keskeiseksi muodostui se, jääkö nuori aikuinen opiskelumaahansa tekemään töitä ja talouden rattaita pyörittämään. Tässä Faktaa Express -julkaisussa luodaan katsaus siihen, mitä tiedämme ulkomaalaisten opiskelijoiden tilanteesta vuosi valmistumisen jälkeen.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express
Julkaisun numero:
5A/2014

ISSN:
2242-2951 (painettu)
ISSN: 2242-296X (pdf)
ISBN:
978-951-805-625-9 (painettu)
ISBN:
978-951-805-626-6 (pdf)

Julkaisutyyppi:
Tutkimukset ja selvitykset
Julkaisu:
Faktaa Express 5A/2014: Ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistyminen Suomeen (pdf)