Faktaa Express 6A/2013: Venäjä ja korkeakoulujen opiskelijavaihto: tarkastelussa FIRST-ohjelma

Mitä ohjelmassa on saatu aikaan vuosina 2000–2012? Miten korkeakoulut ja eri alat ovat osallistuneet ohjelmaan? Miten edistää opiskelijaliikkuvuutta Venäjälle? Julkaisuun on koottu keskeiset havainnot ohjelmasta tehdystä selvityksestä.

4 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 6A/2013

ISSN: 2242-2951 (pdf)

ISBN:
978-951-805-589-4 (pdf)

Julkaisutyyppi:
Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu:
Venäjä ja korkeakoulujen opiskelijavaihto: tarkastelussa FIRST-ohjelma (pdf)