Kokemuksia, yhteistyötä ja kehittämistä. Ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelma tilastoina ja trendeinä 2007–2013

Julkaisussa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelman vaikutusta ammatillisen koultuuksen kansainvälistymiseen.

34 s.

Julkaisuvuosi: 2016

Julkaisutyyppi: Tilastojulkaisu

ISBN: 978-951-805-672-3 (painettu)
978-951-805-673-0 (PDF)

Julkaisu:
Kokemuksia, yhteistyötä ja kehittämistä. Ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -ohjelma tilastoina ja trendeinä 2007–2013 (pdf)