Faktaa Express 5/2013 kansikuva

Faktaa Express 5/2013: Koulujen kansainvälinen toiminta on monimuotoista ja laajaa

Tilastoja koulujen kansainvälisestä toiminnasta lukuvuonna 2012-2013.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 5/2013

ISSN:
2242-296X (pdf)

ISBN:
978-951-805-586-3 (painettu), 978-951-805-587-0 (pdf)

Julkaisutyyppi:
Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu:
Faktaa Express 5/2013: Koulujen kansainvälinen toiminta on monimuotoista ja laajaa (pdf)