Faktaa Express 3 / 2012: Osallistumisella on väliä! Tuloksia Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöisestä seurannasta

Faktaa Express 3 / 2012: Osallistumisella on väliä! Tuloksia Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöisestä seurannasta.

Tämä Faktaa Express –julkaisu esittelee Youth in Action –ohjelman kyselykierroksen 2010/2011 tuloksia Suomen osalta. Julkaisussa tarkastellaan Youth in Action -toimintaan osallistumisesta kertyneitä yksilö- ja organisaatiotason vaikutuksia sekä hankkeissa saavutettuja oppimistuloksia. Lisäksi julkaisu sisältää tuloksia Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun (EVS) osallistuneiden nuorten ja organisaatioiden edustajien haastatteluista, joilla kyselyaineistoa täydennettiin.

Kyselyn toteutti Innsbruckin yliopiston kasvatustieteiden laitos yhteistyössä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn ja 11 muun Euroopan maan tutkimuskumppaneiden kanssa. Kysely lähetettiin sekä hankkeisiin osallistuneille nuorille ja nuorten parissa toimiville että hankkeiden vetäjille.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 3/2012

ISSN 2242-2951

ISSN 2242-296X (pdf)

ISBN 978-951-805-500-9

ISBN 978-951-805-501-6 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Osallistumisella on väliä! Tuloksia Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöisestä seurannasta (pdf)