Polkuja Luovaan Eurooppaan

Suomi kulttuurin alaohjelman hankkeissa 2014-2018

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman toimintakausi (2014-2020) on saavuttanut puolivälin.

Tämä julkaisu tarjoaa katsannon suomalaistoimijoiden kokemuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa. Kokemusten kautta hahmottuu kuva organisaatioiden osallistumisedellytyksistä ja hankkeiden menestystekijöistä. Lisäksi nostamme julkaisussa esiin EU-hankeyhteistyön vaikutuksia osallistuville organisaatioille ja yksilöille.

36s.

Julkaisuvuosi: 2018 (uudistettu painos)

Julkaisutyyppi: tutkimukset ja selvitykset

Julkaisusarjanumero: Opetushallitus 2017: 6A

Julkaisu: Polkuja Luovaan Eurooppaan - Suomi kulttuurin alaohjelman hankkeissa 2014-2018 (pdf)