Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa

Anne Siltala

Selvitys tarkastelee kansainvälistymismahdollisuuksien tasa‐arvoa CIMOn hallinnoimissa koulutusohjelmissa. Miten teema näkyy CIMOn toimintaa ohjaavissa politiikka‐ ja
strategia‐asiakirjoissa ja ohjelmien taustadokumenteissa? Miten koulutusohjelmissa käytännössä edistetään kansainvälistymismahdollisuuksien tasa‐arvoa tällä hetkellä? Selvitys on osa laajempaa
Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa -hanketta.

35 s.

Ilmestymisvuosi: 2013

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa (pdf)