Tietoa ja tilastoja -raportit 2/2012: Hyväkin strategia tarvitsee toteuttajansa! Selvitys maakuntien kansainvälisestä toiminnasta

Siru Korkala

Selvitys maakuntien kansainvälisestä toiminnasta. Tilastoanalyysin lisäksi tarkastellaan kaikkien maakuntien maakuntasuunnitelmia ja -ohjelmia sekä haastatellaan neljän esimerkkimaakunnan kauppakamarien, maakuntaliittojen, koulutuskuntayhtymien ja kunnan sivistystoimen edustajia.

51 s.

Julkaisusarja: Tietoa ja tilastoja -raportit

Julkaisun numero: 2/2012

ISSN: 1798-3630

ISBN:978-951-805-497-2 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Hyväkin strategia tarvitsee toteuttajansa! (pdf)