Korkeakouluyhteistyötä Venäjän kanssa

Arviointi CIMOn rahoittamista Venäjä-toiminnoista

Ira Jänis-Isokangas

Muuttuva yhteistyöympäristö, molempien maiden voimakkaassa kehityksessä oleva korkeakoulusektori samoin kuin tiukkenevat valtiontalouden näkymät asettivat tarpeita tarkastella korkeakoulusektorin Venäjä-toimintaa. Millaisella roolilla Opetushallituksen olisi tulevaisuudessa syytä edistää ja tukea suomalaisten korkeakoulujen Venäjä-yhteistyötä? Miten Opetushallituksen Venäjään keskittyviä tuki-instrumentteja tulisi kokonaisuutena kehittää? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia arvioinnilla, jossa tarkasteltiin korkeakoulusektorin Venäjä-toimintoja kokonaisuutena. Toiminta siirtyi vuoden 2017 alusta Opetushallitukseen vanhan Opetushallituksen ja CIMOn yhdistyttyä.

Arvioinnin toteutti FT Ira Jänis-Isokangas Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

28 s.

Julkaisuvuosi: 2017

Julkaisusarja: Raportit ja selvitykset 2017:3a

ISBN: 978-952-13-6348-1 (pdf)

Julkaisu: Korkeakouluyhteistyötä Venäjän kanssa. Arviointi CIMOn rahoittamista Venäjä-toiminnoista (pdf)