Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa. Selvityksen keskeiset tulokset tiivistetyssä muodossa

Faktaa 2/2009: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa.

Irma Garam

Tämä Faktaa – Tietoa ja tilastoja –julkaisu esittelee tiivistetyssä muodossa tuloksia laajemmasta selvityksestä, jossa on kartoitettu kokonaiskuvaa suomalaisten korkeakoulujen vieraskielisestä tutkintotarjonnasta.

20 s.

Julkaisusarja: Faktaa – Tietoa ja tilastoja

Julkaisun numero: 2/2009

ISSN:

1798-3649 (painettu)

1798-3657 (pdf)

ISBN:

978-951-805-300-5 (painettu)

978-951-805-301-2 (pdf)

Julkaisu:Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa. Selvityksen keskeiset tulokset tiivistetyssä muodossa.(pdf)