”Tulin takaisin pursuten uusia ideoita työyhteisöni kehittämiseksi”. Yksilöiden ja organisaatioiden asiantuntijuuden kehitys virkamiesvaihdossa

Monia Mahjoub

Selvityksessä tarkastellaan virkamiesvaihdon vaikutuksia lähettävän organisaation näkökulmasta. Tutkimukseen osallistui 24 suomalaista julkishallinnon organisaatiota, jotka olivat lähettäneet työntekijöitään virkamiesvaihtoon vuosina 2005–2012. Vaihtoja oli yli 50. 92 % vastaajista oli sitä mieltä, että virkamiesvaihdosta oli ollut organisaatiolle hyötyä.

43 s.

Julkaisutyyppi: Lausuntoja, raportteja ja arviointeja

Ilmestymisvuosi: 2013

Julkaisu: ”Tulin takaisin pursuten uusia ideoita työyhteisöni kehittämiseksi”. Yksilöiden ja organisaatioiden asiantuntijuuden kehitys virkamiesvaihdossa (pdf)