Apurahoja Kiinaan

Ministry of Science and Technology (MoST)

http://www.most.gov.cn/tztg/index.htm (kiinaksi)
http://www.most.gov.cn/eng/index.htm (englanniksi)

Major Special Prorams

Major Special Programs
http://www.nmp.gov.cn/ (kiinaksi)

16 tiede- ja teknologiaohjelmaa (Major S&T Special Programmes (MSP)) ovat toimineet vuodesta 2006 lähtien. Ohjelmia pidetään Kiinan tärkeimpinä tiede- ja teknologiaohjelmina. MSP:t on suunnattu maan kehitystavoitteisiin ja niitä käynnistetään yksitellen.

863

863 Program
http://www.863.gov.cn (sivu korjauksen alla)
http://www.most.gov.cn/eng/programmes1/200610/t20061009_36225.htm (ohjelman yleiskuvaus englanniksi)

The National High-tech R&D Program, jota kutsutaan myös nimellä 863-ohjelma, on yksi tärkeimmistä Kiinan kansallista tutkimusohjelmista. Sitä hallinnoi Kiinan tiede-ja teknologiaministeriö (the Chinese Ministry of Science and Technology , MoST). Se tukee esikaupallisia korkean teknologian hankkeita erityisesti IT- ja bioteknologia-aloilla.

973

973 Program
http://www.973.gov.cn/English/Index.aspx (ohjelman esittely englanniksi)

973-ohjelma on toinen keskeisistä kansallisista tutkimusohjelmista, jota Kiinan tiede-ja teknologiaministeriö, MoST, hallinnoi. Ohjelmassa keskitytään perustutkimushankkeisiin kehittäen Kiinan tutkimustoiminnan valmiuksia sekä löytämään kokonaisvaltaisia ratkaisuja Kiinan kehitystä koskeviin merkittävimpiin kysymyksiin.

The International S&T Cooperation Programme

International S&T Cooperation Programme
http://www.cistc.gov.cn/ (kiinaksi)
http://www.cistc.gov.cn/englishversion/ (englanniksi)

Kansainvälinen tiede-ja teknologiayhteistyö-ohjelma (The International S&T Cooperation Programme (ISTCP)) on Kiinan tiede-ja teknologiaministeriön vuonna 2001 perustama rahasto. Sen tehtävänä on kattaa kansainvälisen yhteistyön hankkeita Kiinan ja muiden maiden välillä. Tavoitteena on tukea Kiinalaisia tutkijoita osallistumaan kansainväliseen tutkimustoimintaan.

National Natural Science Foundation (NSFC)

National Natural Science Foundation International Young Scientists Fellowship

http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal1/tab131/ (vain yhteenveto englanniksi)

http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal2/tab189/ (kiinaksi)

NSFC Fellowship-ohjelma käynnistettiin vuonna 2009 rohkaisemaan kansainvälisiä nuoria tutkijoita työskentelemään kuusi tai kaksitoista kuukautta kiinalaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.Ainoastaan Kiinan opetusministeriön (MoE) tai Kiinan tiedeakatemian (CAS) alaisuuteen kuuluvat korkeakoulut tai tutkimuslaitokset ovat hyväksyttäviä laitoksia ohjelmaan.

Chinese Academy of Science (CAS)

China Academy of Sciences Fellowships

Kiina tiedeakatemia (CAS) edistää tutkijoiden vaihtoa CAS:in ja kansainvälisten laitosten välillä. Tärkeimmät ohjelmat eurooppalaisille tutkijoille ovat ”Einstein Professorship”, ”Visiting Professorship for Senior International Scientists” ja “Fellowship for Young International Scientists”. Näitä ohjelmia hallinnoi CAS:in kansainvälisen yhteistyön virasto, joka vastaa muun muassa julkisuudesta, hakumenettelyistä ja arvioinnista.
Lisätietoja ja viimeisimpiä uutisia alla listatuista CAS:in ohjelmista
http://english.bic.cas.cn/AF/

Einstein Professorship Programme on vuosittain myönnetty noin 20:lle kansainväliselle tutkijalle, jotka toimivat tieteen ja teknologian eturintamassa. Apuraha on avoin kaikkien tieteenalojen tutkijoille ympäri maailman.

Visiting Professorship for Senior International Scientists myöntää varoja ylemmässä akateemisessa asemassa oleville tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille. Tutkijan tulee olla joko parhaillaan tai aikaisemmin työskennellyt tunnetussa yliopistossa, tutkimuslaitoksessa tai monikansallisessa yrityksessä.

Fellowship for Young International Scientists tukee korkeakoulujen välistä vaihtoa sekä yhteistyötä CAS:in tutkimuslaitosten, kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä. Ohjelma on suunnattu nuorille kansainvälisille tutkijoille.

China Scholarship Council (CSC)

China Scholarship Council (CSC) on voittoa tavoittelematon laitos, joka on sidoksissa Kiinan opetusministeriöön (MoE). Se vastaa organisaatiosta, johdosta ja rahoituksen myöntämisesta Kiinan kansalaisille ulkomailla opiskeluun. CSC vastaa myös kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden opiskelun rahoittamisesta Kiinassa. Seuraavat tiedot keskittyvät ohjelmiin, joiden avulla Eurooppalaiset jatko-opiskelijat ja tutkijat voivat tulla Kiinaan.

Chinese Government Scholarsip Scheme

http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipen.aspx

http://en.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2070

http://en.csc.edu.cn/ (englanniksi)

http://www.csc.edu.cn/ (kiinaksi)

Kiinan hallituksen apurahajärjestelmä on yleinen järjestelmä kansainvälisille opiskelijoille Kiinassa opiskeluun. Apurahoja myönnetään eri tasoisille (niin tutkinto-opiskelijoille kuin myös tohtorin väitöskirjaa tekeville) ulkomaalaisille opiskelijoille 119 kiinalaiseen korkeakouluun.

Lista instituutioista, jotka ovat mukana tässä ohjelmassa: http://ec.europa.eu/euraxess/links/china/docs/doc1.doc

Special Scholarship Schemes

Special Scholarship Schemes -ohjelmat ovat Kiinan hallituksen Kiinan opetusministeriön kautta tukemia ohjelmia. CSC hoitaa pääasiassa opiskelijoiden ilmoittautumisen ja suorittaa rutiininomaisesti ohjelmien hallinnointia. Yleisesti ottaen stipendi kattaa vapautuksen lukukausimaksuista, majoituksesta ja sairasvakuutuksesta sekä lisäksi opiskelija saa kuukausittaisen apurahan.

Special Scholarship -ohjelmia ovat:

Chinese Culture Research Fellowship:

http://en.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=218&id=2728

China Government Scholarship - University Postgraduate Study Programme:
http://en.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3056

Opiskelijoille, jotka eivät aikaisemmin ole suorittaneet opintoja Kiinassa
Lista instituutioista, jotka ovat mukana tässä ohjelmassa
http://en.csc.edu.cn/Laihua/ae60c864765a414e990e546b5c177a15.shtml

China-UNESCO Great Wall Fellowship:

http://en.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2051

Tämä ohjelma tukee yleistutkijoita ja johtavia tutkijoita. Kurssit opetetaan pääosin englanniksi ja apurahan kesto on enintään yksi vuosi. Hakijoilta, joiden opetuskieli on kiina, vaaditaan vahvistus sekä CSC:ltä ja Unescolta ennen opintojen aloitusta. Apurahan kesto on tällöin kaksi vuotta; yksi vuosi kiinan kielen opintoja sekä yhden vuoden pääaineopinnot.

Chinese Scholarship Programme for EU:

http://en.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2049

Tämä järjestelmä tukee EU-alueen opiskelijoita opiskelemaan kiinaa Kiinassa yhden vuoden ajan. Apuraha kattaa lukukausimaksut, kuukausittaisen apurahan (vastaanottava laitos maksaa), kertaluontoisen tuen, sairausvakuutuksen ja kertaluonteiset kaupunkien väliset matka-avustukset (lähimmän lentokentän/sataman ja opiskelupaikan väliset matkat).

China Government Scholarship - Degree Studies in Autonomous Regions Programme:

http://en.csc.edu.cn/Laihua/scholarshiplisten.aspx?cid=105

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden suorittaa perus-, maisterin ja tohtorin opintoja tietyissä yliopistoissa seuraavissa provinsseissa tai autonomisilla alueilla: Liaoning, Jilin, Inner Mongolia, Heilongjiang, Yunnan, Guizhou, Guangxi, Gansun ja Xinjiangin.

Lista instituutioista, jotka ovat mukana tässä ohjelmassa:

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/eurRes/china/